Overlod livsværket til ansat direktør

SMV-nyhedStrøjer Tegl har været i familiens eje i fem generationer. Bestyrelsen fik sat generationsskifte på dagsordenen. Strøjer Tegl ledes nu af en ansat direktør. Den er salgsmodnet og struktureret, så sønnerne i 6. generation kan overtage driften, hvis de vil. Et salg er også muligt.

SMV

Denne artikel er skrevet af Camilla Nelleman, CBS Center for Ejerledede Virksomheder og Carsten Steno.

Jørgen Strøjer har gennem årene som ejerleder varetaget al ledelse - støttet af sin hustru, Karen Strøjer.

Den oprindelige familiebestyrelse blev i 2001 suppleret med eksterne medlemmer. Bl.a. daværende ELSAM-direktør Poul Sachmann, samt advokat Øjvind Hulgaard, som er bestyrelsesformand den dag i dag.

I 2013 blev Flemming Rasmussen, der i fem år var produktionsdirektør i Vestas, optaget som medlem. I bestyrelsen sidder desuden Jørgen Strøjers to sønner, Christian og Joachim, på hhv. 30 og 28 år. Christian er cand.merc. og driver en virksomhed i Oslo, der har digitaliseret betalingen af sundhedsydelser. Joachim er maskin-ingeniør og medejer af den århusianske fintech-virksomhed Lunar Way, der har udviklet en mobilbank.

I 2005 blev der påbegyndt et ejermæssigt generationsskifte, hvor de to sønner fik aktier i forældrenes virksomhed. Jørgen og Karen Strøjer ejer nu 25 pct. af aktiekapitalen som A-aktier. Resten af aktierne er B-aktier ejet af de to sønner. I 2013 presser bestyrelsen på for at påbegynde det ledelsesmæssige generationsskifte. Både af hensyn til familien, virksomhedens fremtid og medarbejderne var det ifølge bestyrelsen væsentligt at få på dagsordenen.

Jørgen Strøjer havde på det tidspunkt (efteråret 2013) virket i Strøjer Tegl i 43 år. Han kendte virksomheden til mindste deltalje, men det kneb med uddeleringen og virksomheden ville være svær at overtage for andre.

Den valgte løsning

Efter en række samtaler i bestyrelsesregi opstod den mulighed, at Flemming Rasmussen kunne være et emne som ny adm. direktør i en overgangsfase.

Han blev dog i første omgang tilknyttet den daglige ledelse på ad hoc basis fra 1. januar 2014. Det gav dels Jørgen Strøjer mulighed for at se Flemmings Rasmussen an – dels gav det Flemmings Rasmussen en dybere indsigt i driften.

I april 2014 var Jørgen Strøjer i stand til at tage den definitive beslutning. Flemming Rasmussen blev udnævnt til administrerende direktør, mens Jørgen Strøjer fortsatte i virksomheden som ”daglig problemløser”. Alle mellemledere skulle fremover skulle referere til Flemming Rasmussen. Bestyrelsen fik et nyt medlem, Esben Thorlacius, der ejer en arkitekt-virksomhed.

Strøjer Tegl kan nu enten sælges, overtages fuldt og helt af sønnerne, der så overtager den daglige drift, eller sønnerne kan være ejere og overlade den daglige drift til en adm. direktør.

Erfaringer med den valgte løsning

Jørgen Strøjer er i dag glad for, at han fik truffet beslutningen om at overlade den daglige ledelse til adm. direktør Flemming Rasmussen. Beslutningen var svær at træffe. ” Teglværket er mit liv”, som han siger.

I situationer, hvor Jørgen Strøjer har været på nippet til at overskride den aftalte arbejdsdeling mellem dem, har Flemming Rasmussen efterfølgende trukket ham til side, så de kunne tale ud om problemerne. Han vurderer, at det var vigtigt for Jørgen Strøjer at få en periode på tre måneder, hvor han kunne modne beslutningen om at lade sig afløse som adm. direktør.

”Uden at ville fornærme ham, kan man sammenligne  den proces Jørgen Strøjer har været igennem, med en kos fordøjelse. En ko, der indtager maden og spytter den ud igen nogle gange, inden den bliver slugt.  Den proces har været nødvendig og god for Jørgen Strøjer. Den har været ventetiden værd”, siger Flemming Rasmussen.

 Strøjer Tegls erfaringer med tilrettelæggelse af ejer- og ledelsesskift

* Ejerledere, der er nede i alle detaljer i den daglige drift, skal ind i  mellem presses til at tage fat på et generationsskifte. 

* I det omfang ejerledere har en professionel bestyrelse, er generationsskiftet ofte den vigtigste opgave. Bestyrelsen skal tilse, at virksomheden er i en stand, hvor den kan drives uden ejerlederen.

* Det er samtidig vigtigt at give ejerlederen en klar rolle i virksomheden, når han fratræder som adm. direktør.

 
   

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Denne artikel er skrevet af
Center for Ejerledede Virksomheder (CEV), et forskningscenter under CBS.
CEV forsker i ejerskifter indenfor ejerledede virksomheder og udgiver rapporter og artikler om emnet.

Skal tilfældigheder og skæbnen afgøre din virksomheds fremtid?

Et ejerskifte er en mission for et videre liv for din virksomhed og for dig – som en del af virksomheden eller hver for sig

Læs artiklen og kom godt på vej med din mission ejerskifte

Afstemning

Hvad er den største barriere for et godt ejerskifte?