Revisoren som match-maker

SMV-nyhedDa den ene af MC Emballages to ejere blev ramt af alvorlig sygdom, overtog medarbejderne virksomheden sammen med en ny ejerleder. Revisoren spillede en afgørende rolle. På baggrund af værdiansættelse, salgsmateriale og kyndig sparring fandt medarbejderne sammen med administrerende direktør Peder Eriksen. Det gode match har siden mangedoblet virksomhedens værdi.

SMV

Denne artikel er skrevet af Camilla Nelleman, CBS Center for Ejerledede Virksomheder og Carsten Steno.

MC Emballage er stiftet af Jørgen Mølgaard og Poul Christoffersen i 1988, og er en grossistvirksomhed med speciale i ydre emballager og emballageløsninger.

I løbet af de 1990’erne voksede virksomheden organisk, og var ved årtusindskiftet en af de større emballage-leverandører på det danske hjemmemarked.

I 2003 blev salgsdirektør og medejer Poul Christoffersen ramt af alvorlig sygdom.

Hans medejer Jørgen Mølgaard havde ikke  økonomi til at overtage Poul Christoffersens ejerandel, og de to ejere beslutter derfor at sælge virksomheden.

I første omgang henvendte de sig til andre emballagevirksomheder, men det kom ikke til realitetsforhandlinger.

Medarbejderovertagelse af virksomheden

I stedet opstod en ide hos virksomhedens medarbejdere om at købe virksomheden. For medarbejderne var det afgørende motiv at fastholde kulturen i virksomheden og undgå, at den blev splittet op under en ny ejer fra branchen. To medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, kom til at stå som tovholdere i den videre proces.

Foto: Medejerne af MC Emballage bestående af medarbejdere og den ny adm. direktør. Klik på fotoet for større version.

Der findes ikke mange tilgængelige modeller for medarbejderovertagelse af virksomheder, så i det videre arbejde fik virksomhedens revisor en afgørende rolle. Revisoren lavede en værdiansættelse af virksomheden, som medarbejderne arbejdede videre med til finde opbakning i medarbejderkredsen til at købe aktier i virksomheden. Medarbejdergruppen fik også udarbejdet en forretningsplan for virksomhedens videre drift med rådgivning fra revisoren. Forretningsplanen dannede grundlag for det tegningsprospekt, som de nye medarbejderaktionærer skulle forholde sig til. I alt 28 medarbejdere ud af 46 tegnede aktier i det nye medarbejdere-ejede MC Emballage.

Det blev desuden bestemt, at det nye medarbejderejede selskab skulle ansætte en adm. direktør, som selv skulle tegne aktier for op til to mio. kr. i aktiekapital. Det lå samtidig klart, at overtagelsen af MC Emballage skulle ske ved et rent ejerskifte.

De to ejere, Poul Christoffersen og Jørgen Møller, indvilligede i at stille ansvarlig lånekapital til rådighed for det nye selskab.

Ny adm. direktør bliver medejer

Efter samtaler med otte kandidater, ansatte medarbejdergruppen den dengang 38-årige Peder Eriksen som adm. direktør. Peder Eriksen var omkring 2003 på udkig efter en virksomhed han kunne købe og eje, og havde i den forbindelse henvendt sig til virksomhedens revisor, der gjorde ham opmærksom på muligheden med MC Emballage.

Det var ikke noget problem for ham at blive ejerleder i en medarbejderejet virksomhed. Han havde altid i sine lederjob begyndt med at arbejde på gulvet i den virksomhed, som han skulle lede, for at kende dens processer. Peder Eriksen tegnede aktier for 25 pct. af aktiekapitalen. De resterende aktier var medarbejderejede.

MC Emballages erfaringer med ejerskiftet

* Konstruktionen med medarbejdereje og den nye ejerleder har fungeret rigtigt godt - virksomheden har over årene præsteret stigende overskud og omsætning. Kun i de første år efter finanskrisen, var der stagnation.

* Den aktionæroverenskomst, som ligger til grund for medarbejderovertagelsen af MC Emballage, har måttet revideres adskillige gange, da det var langt fra alle udfordringer, der kunne forudses, da den blev udarbejdet første gang i 2003.

* Selskabet har desuden formuleret et sæt værdier, som den overholder

       

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Denne artikel er skrevet af
Center for Ejerledede Virksomheder (CEV), et forskningscenter under CBS.
CEV forsker i ejerskifter indenfor ejerledede virksomheder og udgiver rapporter og artikler om emnet.