Dyrere at generationsskifte dit selskab

SMV-nyhedNye skatte kan gøre det dyrere at generationsskifte dit selskab. Tidligere har det været muligt at gennemføre et ”skattefrit” generationsskifte til nære medarbejdere eller familie, men den mulighed er blevet indskrænket.

SMV

Artikel fra RevisorInformerer

Mange selskaber har kunnet gennemføre et skattefrit generationsskifte ved at lade arvinger eller medarbejdere bruge de gunstige successionsregler i skatteloven.
Disse regler er nu blevet strammet op og gælder kun, hvis færre end 50 procent af selskabets indtægter kommer fra passive investeringer, og hvis færre end 50 procent af aktiverne knytter sig til passive investeringer.

 

De nye successionsregler betyder, at det ikke er muligt at benytte de gunstige successionsregler, når mindst 50 procent af selskabets indtægter og aktiver kommer fra passive investeringer i eksempelvis aktier eller ved udlejning af fast ejendom.

 

Tidligere var grænsen 75 procent, hvilket betyder, at reglerne er skærpet. Dette kan få betydning for selskabsejere, der både på kort og lang sigt gør sig overvejelser om at overdrage selskabet ved brug af successionsreglerne.

 

Oprindelig lagde lovforslaget op til en skærpelse, hvor grænsen skulle sænkes fra 75 procent til 25 procent. Men efter pres fra flere sider landede man på en sænkning af grænsen fra 75 procent til 50 procent.

 

De nye regler vil betyde, at færre selskaber vil kunne bruge de gunstige successionsregler, hvor aktierne i et selskab kan overføres til familie eller medarbejdere gennem succession uden beskatning. Hvis man er omfattet af de nye regler for passive investeringer, har dette også betydning for muligheden for at bruge ophørspension.

 

Det er derfor en god ide at tage en snak med din revisor, hvis du har planer om at afstå dit selskab og i den forbindelse har planer om, at dette skal ske via en skattefri succession.

Artikel fra
Din Revisor Informerer

Artiklen her på siden er fra magasinet Din Revisor Informerer.
Din Revisor Informerer henvender sig til revisors kunder og handler om aktuelle forhold inden for regnskab, revision, moms, skat og finansiering.