Lavere arveafgift ved generationsskifte

SMV-nyhedGaveafgiften og arveafgiften ved generationsskifte med børn og andre nærtstående er betydeligt lempet. Efter de tidligere regler udgjorde afgiften 15 procent, når en virksomhed gik videre til næste generation. Dette beløb sænkes med tilbagevirkende kraft til 13 procent i 2016 og falder løbende de næste år.

EjerskifteSMV

En lovændring i sommeren 2017 betyder, at gaveafgift og arveafgift ved overdragelsen af en aktiv virksomhed til nærtstående nedsættes de kommende år. Tidligere udgjorde afgiften 15 procent, men sænkes med tilbagevirkende kraft allerede fra 2016, hvor procentsatsen falder til 13 procent, hvilket den også er i 2016. I 2016 falder satsen til 7 procent, i 2019 falder den til 6 procent og ender med 5 procent i 2020.

Krav til overdrager
For at være omfattet af de nye afgifter på generationsskifte skal overdrageren have ejet virksomheden i mindst et år før overdragelsen, og overdrageren eller dennes nærtstående skal have arbejdet aktivt i virksomheden i mindst et år. Hvis der er tale om et selskab, skal ejeren eller dennes nærtstående have været med i ledelsen i mindst et år af ejertiden. Kravet om aktiv arbejdsindsats indebærer, at man skal arbejde i virksomheden i minimum 50 timer månedligt.

Krav til modtager og virksomhed
For at være omfattet af de nye lave afgifter på generationsskifte skal modtageren være nærtstående til overdrageren og desuden fastholde ejerskabet af virksomheden i mindst tre år. Der skal være tale om en aktiv virksomhed og ikke en virksomhed, som i overvejende grad driver investeringsvirksomhed herunder udlejning af fast ejendom.

Definition af nærtstående
Nærtstående i lovens forstand er ægtefælle, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre og bedsteforældre. Hvis overdrageren ikke har nogen børn, anser man også søskende og deres børn som nærtstående.

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Artikel fra
Din Revisor Informerer

Artiklen her på siden er fra magasinet Din Revisor Informerer.
Din Revisor Informerer henvender sig til revisors kunder og handler om aktuelle forhold inden for regnskab, revision, moms, skat og finansiering. 

Ejerskifte og generationsskifte - tag din revisor med på råd