FSR - danske revisorer søger sagkyndigt medlem til Erhvervsankenævnet

NyhedFor perioden 1. april 2020 (eller snarest herefter) til 31. marts 2024 søger FSR – danske revisorer et sagkyndigt medlem til Erhvervsankenævnet.

FSR - danske revisorer

Erhvervsankenævnet
Erhvervsankenævnet består af en formand, et antal næstformænd og et antal sagkyndige medlemmer, som udpeges af erhvervsministeren for en periode op til fire år.

Nævnets hovedopgave er at være klageinstans for den lovgivning, der administreres af blandt andet Finanstilsynet, Erhvervsstyrelsen og Rejsegarantifonden. Nævnets formål er at behandle sager og træffe afgørelse efter en juridisk og fagmæssig bedømmelse af sagens omstændigheder, herunder retlige forhold, såvel som de hermed forbundne skønsmæssige forhold i de berørte styrelsers afgørelser.

Arbejdstiden for sagkyndige medlemmer afhænger af sagernes kompleksitet og tilgangen af sager. I 2019 modtog nævnet 45 sager.

Hvem kan søge?
For at komme i betragtning til nævnsposten skal du være medlem af foreningen og have revisionsmæssig sagkundskab, herunder omfattende kendskab til årsregnskabslovens regler for indberetning af danske virksomheders årsregnskab samt kendskab til revision eller praktisk undervisningserfaring i regnskabstekniske regler og metoder. Det er desuden en fordel, at du har kendskab til erhvervsforhold, herunder kapitalmarkedsforhold, nationaløkonomi og forsikringsmatematik.

FSR – danske revisorer kan indstille op til tre medlemmer. Den endelige udpegning foretages herefter af Erhvervsministeren.

Der er forbundet et vederlag med nævnsposten. I øjeblikket arbejdes der på en opdatering af de sagkyndige medlemmers vederlagshjemmel.

Proces for ansøgning
Ansøgere til nævnsposten bedes udfylde dette standardiserede CV.

Derudover bedes alle ansøgere kort redegøre for (eventuelt i ansøgningsmailen), hvorfor de ønsker at komme i betragtning til posten som FSR-repræsentant i Erhvervsankenævnet.

Deadline for ansøgning er tirsdag den 7. april 2020 klokken 12.00.

Ansøgninger skal sendes via mail til Peter Lyng Høiberg, pdh@fsr.dk.

Yderligere information
For yderligere information om Erhvervsankenævnets arbejde henvises til nævnets hjemmeside.

For spørgsmål vedrørende ansøgninger og ansøgningsproces henvises til projektchef og direktionsassistent Peter Lyng Høiberg, enten via mail på pdh@fsr.dk eller telefonisk på 2344 6113.