Annemette og Katrine kan nu kalde sig guldfugle

PressemeddelelseEt rekordstort antal tilhørere overværede fredag den 25. oktober kåringen af årets guldfugle i Chr. 4’s gamle børssal i København. Katrine Hauge Lauritsen og Annemette Engelsted Jonasen, begge fra EY, løb med førsteprisen og den meget store ære, det er at kalde sig vinder af Danica-prisen. Prisen har nu 29 år på bagen.

ArrangementerUddannelse

”En opgave som har stor, stor betydning for revisorbranchen. Et kæmpe bidrag til det, som branchen har brug for lige nu. Afhandlingen dækker et emne, som ikke rigtigt har været behandlet og står videnskabeligt utroligt stærkt”. Sådan lød motiveringen fra formand for dommerkomiteen Peter Thor Kellmer, da spændingen blev udløst og klapsalverne bragede fra de næsten 120 inviterede gæster. Herefter trådte Katrine Hauge Lauritsen og Annemette Engelsted Jonasen op på podiet og modtog diplom, blomster og en check på 30.000 kroner som belønning for at være kåret til årets guldfugle.   

Vinderafhandlingen har titlen "Forventningskløften ved revision af skat" og undertitlen "analyse af forventningskløften ved revision af skat mellem revisorer, kunder og offentligheden samt hvordan denne mindskes". De studerende blev vejledt af Marianne Z. Svenningsen, som er ekstern lektor på CBS. De to vindere forsvarede afhandlingen for et års tid siden, men temaet er stadig både relevant og aktuelt. Ikke mindst set i lyset af de politiske diskussioner om revisorernes etik, skattekontrol og revisorernes rolle i den forbindelse.

Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer, glædede sig over, at alle seks nominerede kandidatafhandlinger lå på et meget højt akademisk niveau: ”Tro, håb og vilje har karakteriseret alle forfatterne bag de seks specialer og har ført dem til det sted, de står i dag. Nu venter fremtiden og måske en indgang til en revisorbranche, som har brug for lysende talenter og mangfoldighed. Fremtidens revisionsforretning vil bestå af fagligt dygtige medarbejdere, som kan bringe deres faglighed i spil i forhold til kunder og samfund. Netop den høje faglighed og kvaliteten i revisorbranchens ydelser er det, som kunder og myndigheder igen og igen fremhæver som afgørende for deres bedømmelse af revisorbranchen. Det skal vi værne om, og det bidrager Danica Prisen til”, sagde Charlotte Jepsen i sin tale til de tre vindende specialer. Samtidig glædede markedschef i Danica Pension, Henrik van der Pals, sig over, at netop Danica lægger navn til prisen for at være årets dygtigste cand.merc.aud.-kandidat: ”Det er første gang, jeg er med til dette arrangement, men jeg har hørt fra mit bagland, at netop denne aften er en meget prestigefyldt begivenhed, som vi hvert år ser meget frem til. Det er mig derfor en stor ære at være en del af denne prisoverrækkelse”, sagde Henrik van der Pals.  

Anden pladsen gik Sebastian Wandahl Stenshøj og Casper Gert Munk for afhandlingen: "Rapportering af Alternative Præstationsmål i Ledelsesberetningen - en retvisende redegørelse?" og fik dermed en pengepræmie på 20.000 kroner. De to forfattere arbejder på pwc’s kontor i København og studerede lige som vinderne på CBS.

Tredjepladsen og de 10.000 kroner gik til Matthias Blaabjerg Laursen med afhandlingen "EFRAG's model til goodwill impairment - en empirisk undersøgelse af goodwill efter IFRS med fokus på EFRAG's forbedring i forhold til internt oparbejdet goodwill i nedskrivningstesten". Matthias Blaabjerg Laursen dimitterede fra Aarhus BSS.

Læs mere om de nominerede afhandlinger ved Danica Prisen 2019.

Om Danica Prisen
Danica Prisen blev stiftet i 1991 med Danica Pension som sponsor. Uddelingen af Danica Prisen sker i samarbejde med FSR – danske revisorer, og prisen uddeles hvert efterår til de bedste kandidatafhandlinger på cand.merc.aud.-studiet inden for hovedområderne revision og eksternt regnskabsvæsen. Der er i bedømmelsen af afhandlingerne blevet lagt vægt på, om afhandlingen indeholder nytænkning, dokumenterer nye tiltag og forslag til arbejdsmetoder samt rapporteringsformer. Afhandlingen kan også indeholde holdninger til såvel nye som gamle normer, standarder og regelsæt inden for det/de beskrevne hovedområder.

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Jan Wie

  Kommunikationschef - interne medier og medlemmer

  3369 1028
  4193 3128
 • Amalie Matilde Redke Sørensen

  Kommunikations- og marketingkonsulent

Vinderne af Danica Prisen 2019

Førsteprisen og årets guldfugle: Katrine Hauge Lauritsen og Annemette Engelsted Jonasen

Andenprisen gik til Sebastian Wandahl Stenshøj og Casper Gert Munk

 

Tredjeprisen gik til Mathias Blaabjerg Laursen

 

Prisvindere, vejledere, bedømmelsesudvalg og repræsentanter for Danica Pension og FSR – danske revisorer.