FSR bakker op om finanssektorens hvidvaskindsats

FSR - danske revisorer

Finanssektorens brancheorganisation, Finans Danmark, har netop lanceret 25 anbefalinger, der skal bidrage til at bekæmpe hvidvask og finansiel kriminalitet.

Det er blandt andet anbefalinger om adfærdsprincipper, der sætter fokus på etik og virksomhedskultur i sektoren.
Det er også anbefalinger om øget transparens fx i form af, at de enkelte pengeinstitutter forpligter sig til at redegøre for, hvordan de arbejder med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Og det er anbefalinger om at styrke myndighedsarbejdet fx gennem nedsættelse af en Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering” (FEHT) med repræsentanter fra blandt andet pengeinstitutter, politi, FE, PET og Skattestyrelsen.

FSR - danske revisorer bakker op om initiativet og administrerende direktør, Charlotte Jepsen, har følgende kommentar:

”Det er et ambitiøst forslagskatalog, som Finans Danmark har lagt frem. Både forslagene om øget transparens og adfærdsprincipper, der er båret af en høj etik, kan medvirke til at understøtte en kultur med fokus på ordentlighed og efterrettelighed. Men man kommer heller ikke uden om, at der skal være et tættere samarbejde mellem myndigheder og de aktører, som har pligt til at indberette mistænkelige transaktioner og aktiviteter og gerne i form af en fælles efterretningsenhed”, siger Charlotte Jepsen og tilføjer:

”Revision og regnskabskontrol er også en del af løsningen. Vi har tidligere foreslået at opprioritere den forebyggende kontrol ved at rulle en del af revisionspligten tilbage og stille krav om, at de mindre virksomheder har en revisorerklæring på deres årsregnskab. I kombination med flere ressourcer til skattemyndigheder og politi vil det kunne medvirke til at forebygge hvidvask og skatteunddragelse. Dels fordi det bliver sværere at omgå reglerne, når revisor er inde over regnskabet; dels fordi opdagelsesrisikoen øges, når kontrolindsatsen øges.”


Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147