Rekordomsætning i revisorbranchen

PressemeddelelseEfter en række år med svag vækst er revisorbranchen kommet stærkt igen og leverer øget omsætning år efter år. Det er positivt, mener administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Charlotte Jepsen, men peger samtidig på, at branchen er blevet mere konjunkturfølsom i de senere år

AnalyseFSR - danske revisorerVærdien af revision

Revisorbranchen omsatte for knap for knap 20 mia. kr. i 2018. Det er en omsætningsrekord for branchen, der aldrig tidligere har haft så høj omsætning herhjemme. Det viser FSR – danske revisorers brancheanalyse 2019, der baserer sig på tal fra Danmark Statistik.

Brancheanalysen viser, at væksten for alvor har taget fart de senere år. Således steg omsætningen fra 16, 8 mia. kr. i 2014 til 19,9 mia. kr. i 2018. Det svarer til en omsætningsfremgang på næsten 30 pct. på bare fire år.

Figur 1. Omsætningsudvikling (mia. kr.), 2010-2018

Fremgangen glæder Charlotte Jepsen, administrerende direktør i FSR – danske revisorer:

”Det er meget positivt, at branchen for fjerde år i træk viser flot fremgang. Den positive udvikling hænger blandt andet sammen med, at der generelt blæser positive vinde over dansk økonomi for øjeblikket. Når det går godt for virksomhederne, går det også godt for revisorerne. På den måde er revisorbranchen nok blevet mere konjunkturfølsom end tidligere, hvilket også kan ses af at en relativ stor del af væksten kommer fra rådgivningsbenet, som er mere konjunkturfølsomt end de klassiske erklæringsopgaver”, siger Charlotte Jepsen.     

Kommer stærkt igen
Fremgangen i revisorbranchen kommer efter en årrække i kølvandet på finanskrisen med svag vækst. Som det fremgår af figuren neden for, lå væksten i revisorbranchen relativt lavt i forhold til andre rådgiverbrancher i perioden fra 2010 – 2014.   Siden 2014 har væksten imidlertid både overhalet væksten i advokatbranchen og væksten i erhvervslivet generelt. Arkitekter og rådgivende ingeniører samt virksomhedskonsulenter har dog haft den procentvis højeste vækst af alle for perioden.

Figur 2. Vækst i omsætningen i udvalgte brancher (indeks 2010=100), 2010-2018

”Revisorbranchen har i årene efter finanskrisen oplevet en svagere stigning i omsætningen sammenlignet med andre rådgivningsbrancher, men er kommet stærkt igen. Meget tyder desuden på, at branchen er kommet godt fra start i det nye år og kan se frem til mere vækst i 2019. Samtidig er branchens rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant og garant for tillid og troværdighed i erhvervslivet igen blevet relevant som følge af de mange sager om problemer med skattekontrollen og snyd med skat og momsindbetalingerne”, siger Charlotte Jepsen. 

Læs hele brancheanalysen

Kontakt

 • Charlotte Jepsen

  Administrerende direktør

  3369 1098
  4193 3198
 • Agnethe Larsen

  Analytiker

  2056 5435
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147