Dyk på 24 mia. kr. i virksomhedernes overskud

PressemeddelelseFor første gang siden 2011 har de danske virksomheder oplevet en nedgang i overskuddet. Fra 2017 til 2018 faldt overskuddet fra 348 mia. kr. til 324 mia. kr., viser en gennemgang fra FSR – danske revisorer af dansk erhvervslivs årsregnskaber

AnalyseRegnskab

I den årlige gennemgang af årsregnskaberne fra de danske virksomheder kan der konstateres en mindre tilbagegang i det samlede overskud. Tilbagegangen kommer efter uafbrudte forbedringer på bundlinjen siden 2011 og frem til 2017. De store virksomheder kan dog stadig vise en mindre fremgang i overskuddet, imens de mindre virksomheder går lidt tilbage.

”Overskuddet i virksomhederne har fået et lille knæk og markerer nok også en vending i forhold til nogle af de meget gode år, der er gået forud for knækket,” siger Tom Vile Jensen, Direktør i FSR – danske revisorer og fortsætter: ”Der er stadig tale om et utrolig godt resultat og der tjenes store penge i virksomhederne, men årsregnskaberne viser, at pengetræerne ikke gror ind i himlen”.

I 2011 var det samlede overskud i virksomhederne på 108 mia. kr. I rekordåret 2017 lykkedes det virksomhederne at hive et overskud hjem på hele 348 mia. kr.

”Det forgangne årti har samlet set budt på kraftig fremgang på bundlinjen for danske erhvervsliv. Virksomhederne har virkelig forstået at tjene penge. Faktisk er bundlinjen tredoblet siden finanskrisen. Fremgangen skyldes en fælles indsats ude i virksomheder fra medarbejderne, deres ledere og ejere, og de har dygtigt brugt de muligheder, som både hjemme- og eksportmarkedet har budt på,” siger Tom Vile Jensen.

Mere modvind i 20’erne: Opbremsning eller recession
Industrien er med 85 mia. kr. i overskud fortsat klart den største bidragsyder. Men især industrien må forvente sværere vilkår på eksportmarkederne i den kommende tid.

”Når vi ser på virksomhedernes årsregnskaber og på de øvrige nationaløkonomiske tal, så tyder meget på mere modvind til virksomhederne, fordi væksten er aftagende, og der er stor usikkerhed om verdensmarkedets udvikling. Det forringer virksomhedernes evne til at tjene penge. Fx er Storbritanniens formelle udtræden af EU her med udgangen af januar et skridt i retningen af sværere vilkår for erhvervslivet”, siger Tom Vile Jensen og fortsætter:

”De negative renter, vi har set forstærket udbrede sig i slutningen af 2019 er dårlig nyt for verdensøkonomien. De er et signal om manglende tillid til og tro på fremtiden hos virksomheder og borgere og kan samtidigt være udtryk for ubalancer i økonomien og være grobund for finansiel ustabilitet. En pludselig ændring her kan potentielt have en stærk negativ virkning på det økonomiske klima”, siger Tom Vile Jensen.

Link til analyse:

Kontakt

 • Agnethe Larsen

  Analytiker

  2056 5435
 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Anders Lau

  Kommunikations- og analysechef - presse og public affairs

  3369 1047
  4193 3147