Hurtigt tilbage på arbejde igen

SMV-nyhedHvis en af dine medarbejdere rammes af sygdom for en længere periode, har du mulighed for at anvende ordningen 'Fast Track', hvor myndighederne gør en indsats for hurtig tilbagevenden til jobbet.

SMV

Alle fotos: Morten Melhede

Når du modtager en langtidssygemelding fra en medarbejder, opstår sædvanligvis en række spørgsmål. Hvor hurtigt kommer medarbejderen tilbage igen? Ønsker medarbejderen overhovedet at vende tilbage? Kan der gøres noget for at afklare situationen?

Det er ikke nemt at undvære en medarbejder i lang tid, når man er en mindre selvstændigt erhvervsdrivende. Det kan indehaveren af My Hair Coiffure i Kastrup, frisør Helle Marker, tale med om.

Derfor bad Helle Marker om at få hjælp via den nye Fast track ordning. Hjælpen skulle bestå i at få en medarbejder tilbage på job igen efter en sygemelding på grund af skuldersmerter og helst uden unødig ventetid. ”Der ville gå alt for lang tid, hvis vi skulle vente i otte uger på, at den almindelige procedure ved langtidssygemelding gik i gang. Jeg henvendte mig derfor til Københavns Kommune for at sikre mig, at der hurtigt skete noget. De var hurtige til at reagere og satte et møde op ude i frisørsalonen”, fortæller Helle Marker med et smil.

Medarbejderens kommune hjælper til
Selvom frisørsalonen ligger i Tårnby Kommune, henvendte Helle Marker sig nemlig til Københavns Kommune, da det er medarbejderens bopælskommune, der skal håndtere sygemeldingen og Fast track proceduren.

Ud over Helle Marker og medarbejderen deltog både kommunens sagsbehandler og en ergoterapeut i mødet. ”Med hjælp fra ergoterapeuten aftalte vi, at den sygemeldte medarbejder skulle gå i gang med sit arbejde igen på en sådan måde, at nogle af de mest belastende opgaver blev fjernet. Vi ansøgte om og fik tilskud til personlig assistance, som betyder, at hun ikke længere skal udføre eksempelvis hårvask og farvning, og det betyder mindre belastning af skuldrene”, forklarer Helle Marker videre.

Selvom det er svært at vurdere, hvad der kommer til at ske på langt sigt, har Helle Marker hurtigt fået sin medarbejder tilbage igen, og der er fundet en løsning, så medarbejderen bliver mindre belastet. Sagsbehandleren fra Københavns Kommune hjalp med ansøgning om at få aflastning til medarbejderen, hvilket gjorde proceduren meget lettere og overskuelig for Helle Marker. 

 

Tilbagevenden lykkes ikke altid
Det er desværre ikke alle langtidssygemeldinger, der som i historien fra My Hair Coiff ure ender med, at medarbejderen kommer tilbage igen. Tendensen er, at man ved langtidsfravær får sværere ved at komme tilbage i jobbet igen. Nogle mister jobbet og måske helt kontakten til arbejdsmarkedet. Det betyder store tab for arbejdsgivere, medarbejdere og samfundet. Det gælder, uanset om det er kroppen, der har sagt stop, eller sygemeldingen skyldes eksempelvis stress. Med en hurtig indsats er det nemmere for alle parter at komme i dialog for helt eller delvist at starte i jobbet og finde løsninger på de udfordringer, der har skabt problemet.  

Fast Track og anmeldelse af sygefravær
Kontakt din medarbejders kommune. Hvis du henvender dig telefonisk, giver det mulighed for en hurtig dialog, og så får du også svar på dine spørgsmål om, hvad du skal gøre. Fortæl, at du ønsker en tidlig indsats, hvorefter medarbejderen meget hurtigt vil blive kontaktet. Herefter går alle i gang med at finde en god samlet løsning. Når du som arbejdsgiver betaler løn under sygdom, skal du anmelde sygdommen til kommunen senest fem uger efter den første dag, hvor din medarbejder er fraværende. Normalt kan du først anmelde i Nemrefusion efter 23. fraværsdag. Du kan dog anmelde sygdommen tidligere, hvis du har anmodet om tidlig indsats via Fast track ordningen. Både anmodningen om tidlig indsats og anmeldelsen af sygefraværet skal signeres, hvis du skal sikre dig, at du får refusion af sygedagpengene. Få eventuelt flere oplysninger gennem din arbejdsgiverorganisation, så du gør tingene rigtigt. 

Artikel fra
Din Revisor Informerer

Artiklen her på siden er fra magasinet Din Revisor Informerer.
Din Revisor Informerer henvender sig til revisors kunder og handler om aktuelle forhold inden for regnskab, revision, moms, skat og finansiering.