Fast track hos guldsmed Michael Strøm

SMV-nyhedI Grønnegade i København ligger guldsmed Michael Strøms smykkebutik og –værksted. Der er travlt i værkstedet, og kun hvis alle medarbejderne giver en hånd med, nås de daglige opgaver. Sidste år blev Michael Strøms lærling, Mie, pludselig sygemeldt med stress, og udsigterne til at få hende tilbage så lange ud.

SMV

Artiklen er skrevet af Michael Kornager, Senior Manager hos BDO Consulting. Alle fotos: Michael Strøm   

”Sygemeldingen kom fuldstændig som lyn fra en klar himmel. Man hører jo så mange historier om folk, der går ned med stress, men jeg havde da aldrig hørt, at det også kunne ramme unge mennesker, ” fortæller Michael Strøm, der ikke anede hvad han skulle stille op.

Selv tænker lærlingen, Mie, tilbage på, hvordan hun pludselig en morgen i værkstedet ikke kunne finde ud af hverken det ene eller det andet. Det var en skræmmende oplevelse, husker Mie, der ikke havde ressourcer til at gøre andet end at gå hjem i sin seng.

Den dag i dag ved Mie stadig ikke, hvad der skete, eller hvorfor hun blev ramt af stress.

”Det havde som sådan ikke noget at gøre med jobbet, ” siger Mie, der forud for sin sygemelding slet ikke havde bemærket, at noget var under opsejling.

Anmodning om Fast Track
Heldigvis vidste Michael Strøms kone, hvad der skulle gøres. Michael Strøms kone er uddannet jurist og hjælper Michael med de digitale kontakter til det offentlige. Hun anmodede kommunen om at få flyttet Mies sygemelding over i deres behandlingsordning Fast Track.

Fast Track er et samarbejde mellem den sygdomsramte arbejdsplads og det lokale jobcenter, og er en unik mulighed for at sætte tidligt ind i sygdomsforløbet med relevant støtte og konkrete værktøjer til den sygemeldte medarbejder, så fraværsperioden kortes mest muligt. Fast Track garanterede Mie første opsamlingssamtale senest to uger fra anmodningen – i stedet for de normale otte uger.

Erfaring viser, at jo længere tid en medarbejder er sygemeldt, jo mere øges risikoen for, at medarbejderen ikke vender tilbage i sin jobfunktion. Omvendt kan en tidlig indsats og god dialog være med til at forkorte sygdomsperioden betydeligt samt sikre medarbejderen optimale chancer for at vende tilbage til arbejdspladsen. Læs mere om Fast Track ordningen her.

Første møde med det lokale jobcenter
Jobcentret satte straks en kontaktperson på Mies sag og indkaldte hurtigt til et fælles møde med Michael Strøm og Mie. Mies fagforening deltog også på mødet, da Mie var nervøs for, hvilke konsekvenser sygemeldingen skulle få for hendes lærlingeforløb.

Michael Strøm husker mødet som yderst konstruktivt, og med fokus på at få udarbejdet en plan, som skulle få Mie tilbage på job så hurtigt hun kunne klare det. Sammen med planen tilbød Jobcentret, at Mie kunne få tilknyttet en stress-coach. Sundhedssystemet havde allerede tilbudt Mie psykologhjælp, og hun oplevede de to tilbud som en fantastisk kombination, og at der var et fint samspil mellem de to behandlingsformer.

Tilbage på job efter sygemeldingen
Allerede otte uger efter sin sygemelding startede Mie langsom op på jobbet igen. Den plan, som var aftalt mellem Michael Strøm og Mie indeholdte et par ugers trinvis tilbagevending til jobbet. Efter yderligere syv uger, var Mie igen tilbage på fuld tid – glad og smilende som hun havde været det før sin sygemelding.

Flere virksomheder bør kende ordningen
Både Michael Strøm og Mie er glade for, at sygemeldingen blev overstået forholdsvis hurtigt.  Michael er også glad for, at hans kone fik aktiveret Fast Track-ordningen, men undrer sig over, at ordningen ikke er alment kendt blandt arbejdsgivere og mindre virksomheder som hans egen. Michael Strøm mener, at ordningen fra offentlig side godt kunne brandes bedre.   

Michael Strøm opfordrer alle arbejdsgivere til at være opmærksom på ordningen og håber, at hans historie kan gøre Fast Track-ordningen mere brugt også hos de mange mindre virksomheder, for hvem sygemeldinger heldigvis er sjældne.

”Men netop derfor er det også vigtigt, at vi får hurtig hjælp, når det sker, fordi vi hver eneste dag, hvor vi har en medarbejder sygemeldt, kommer bagud med opgaverne, ” siger Michael Strøm.

Mie er fuldstændig ovenpå igen og har slet ingen symptomer på stress længere. Mie håber, at hendes historie kan få andre virksomheder til at igangsætte en tidlig indsats. Mie har i hvert fald været rigtig glad for, at andre tog initiativet til, at hun kom hurtigt tilbage til guldsmedebutikken.

Som Mie havde det dengang, hvor hun blev sygemeldt, kunne hun ikke se noget som helst lys forude og havde svært ved at se sig selv starte op igen. Mie fik i øvrigt heller ikke forlænget sin læretid, og det er hun glad for.

Både Michael Strøm og Mie oplevede rundbordssamtalerne med jobcentret som både positive og konstruktive, og fokus var hele tiden på at få udarbejdet en fælles plan for at få Mie tilbage på arbejde. De roser jobcentret og især den konsulent, de var i kontakt med, og er ikke i tvivl om, at det var medvirkende til at gøre sygefraværet kortere.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Brug revisor til forretningsudvikling

Revisor er meget mere end tal


Revisor arbejder sammen med et bredt udsnit af virksomheder og har derfor fingeren på pulsen. 

Læs mere om inden for hvilke områder en revisor kan hjælpe din virksomheds puls i vejret.

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer