Fast Track hos Toyota Material Handling i Vestbjerg

SMV-nyhedKristian V. Nielsen har en travl arbejdsdag som værkfører i Toyota Material Handling Denmark A/S i Vestbjerg. En dag langtidssygemeldes én af værkstedets lærlinge som følge af en arbejdsulykke. Lærlingen er hurtigt tilbage på arbejde igen, men må kort tid efter sygemeldes endnu engang. Efter en længere, ustabil periode med sygemeldinger opdages sygemeldingen af Aalborg Kommune, der tilbyder Kristian V. Nielsen en Fast Track-behandling af sygdomsforløbet.

SMV

Artiklen er skrevet af Michael Kornager, Senior Manager hos BDO Consulting. Alle fotos: Toyota Material Handling Denmark A/S   

Sidste år kom en af Kristian V. Nielsens lærlinge til skade med knæet, da han faldt og landede uheldigt. Lærlingen måtte sygemeldes, men vendte forholdsvis hurtigt tilbage på arbejde. Kort efter måtte han sygemeldes igen, og sådan gentog det sig flere gange hen over en periode på cirka et halvt år. I efteråret 2015 så det ud til, at medarbejderen var helt rask, men tre måneder senere kom desværre endnu en sygemelding.

Anmodning om Fast Track
Den lange sygdomsperiode blev opdaget af Aalborg kommunes Sygedagpengehus. En rådgiver fra jobcentret tog kontakt til Kristian V. Nielsen og fortalte ham om kommunens Fast Track-ordning. Kristian V. Nielsen kendte ikke ordningen på forhånd, men valgte at takke ja til tilbuddet.

Kristian V. Nielsen anmodede kommunen om en Fast Track-behandling af sygemeldingen, der garanterede den sygemeldte lærling første opsamlingssamtale senest to uger efter anmodningen. Fast track-ordningen er et samarbejde mellem den sygdomsramte arbejdsplads og kommunens jobcenter, og er en unik mulighed for sætte hurtigere ind med relevant støtte og konkrete værktøjer til medarbejderen.

Erfaring viser, at jo længere tid en medarbejder er sygemeldt, jo mere øges risikoen for, at medarbejderen aldrig vender tilbage til sin jobfunktion. Omvendt kan en tidlig indsats og god dialog være med til at forkorte sygdomsperioden betydeligt samt sikre medarbejderen optimale chancer for at vende tilbage til arbejdspladsen. Læs mere om Fast Track ordningen her.

Det er langt fra alle sygemeldte medarbejdere, der er uarbejdsdygtige. Nogle kan godt arbejde på nedsat tid eller varetage anderledes jobfunktioner. Det er påvist, at folk med lidelser i muskler og skelettet, har bedst af at være aktive og at deres lidelser ligefrem kan forværres af ro og fravær.

Første møde med det lokale jobcenter
Kristian V. Nielsen og jobcentret fik hurtigt arrangeret en rundbordssamtale, hvor også den sygemeldte lærling deltog. Kristian V. Nielsen synes rundbordssamtalerne var både positive og konstruktive, og fokus var hele tiden på at få udarbejdet en fælles plan for at få lærlingen tilbage på job og videre i sin uddannelse. Planen betød, at lærlingen gradvis skulle vende tilbage til sit arbejde. I starten skulle lærlingen kun arbejder tre timer om ugen. Timetallet steg gradvist hver uge, og efter to måneder var lærlingen tilbage på fuld tid, og har ikke været sygemeldt siden.

Jobcentret har erfaring med, at det er godt, at den sygemeldte medarbejder kommer hurtigst muligt tilbage til arbejdet, men det kan også gå for stærkt. Når det sker, opstår der ofte tilbagefald og dermed gentagne sygemeldinger. En langsom opstart er derfor i de flere tilfælde at foretrække, og her er det vigtigt, at både medarbejder og arbejdsgiver er enige om planen herfor.

Tilbage på job efter sygemeldingen
Hos Toyota i Vestbjerg var der hverken behov for at indrette arbejdspladsen anderledes eller få hjælp til at udforme nye arbejdsmetoder, som der kan der være i andre situationer. I situationer hvor det er nødvendigt bevilger jobcenteret hjælpemidler af forskellig art og har også succes med at tilbyde den sygemeldte en ergoterapeut. 

I stedet indgik Toyota Material Handling en § 56-aftale med kommunen. Aftalen mindsker arbejdsgivers lønudgift under sygefraværet i arbejdsgiverperioden, og giver samtidig plads til, at medarbejderen kan have det nødvendige fravær uden at risikere at miste sit arbejde.

Kristian V. Nielsen roser jobcentret og især den konsulent, han var i kontakt. Han er ikke i tvivl om, at netop den tidlige og fælles indsats har været medvirkende til at gøre sygefraværsperioden kortere. Kristian Nielsen opfordrer andre virksomheder til at være opmærksomme på de helt særlige muligheder der gælder, når en medarbejder sygemeldes i længere tid, uanset hvad årsagen til sygemeldingen er.

Kontakt

  • Sara Sayk

    Chefkonsulent - registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Brug revisor til forretningsudvikling

Revisor er meget mere end tal


Revisor arbejder sammen med et bredt udsnit af virksomheder og har derfor fingeren på pulsen. 

Læs mere om inden for hvilke områder en revisor kan hjælpe din virksomheds puls i vejret.

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer

Bøger og guides

Sådan forhandler du med din bank?
Vær' velforberedt, når du møder din bank eller investor.

Revisros erklæringer: Hvad er forskellen?
Revisor kan give fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Hvad er forskellen?

Revision og årsregnskaber
Hvem står på mål for regnskabet?