Fagpilotordningen – tilskud til at ansætte en faguddannet

SMV-nyhedDu kan få 12.500 kroner om måneden i tilskud, hvis du ansætter en faguddannet medarbejder til et udviklingsprojekt.

SMV

Hvad er en fagpilot?

Fagpilotordningen giver virksomheder mulighed for at få op til 12.500 kroner om måneden, hvis de ansætter er et tilbud til unge under 30 år med en faglært uddannelse til at gennemføre et udviklingsprojekt.

En fagpilot kan være en ung håndværker, som udvikler ny viden af eksempelvis nye materialer eller teknologi.

Fagpilotordningen er et nyt tilbud til danske SMV’ere. Ordningen giver mulighed for at få tilskud til at ansætte en erhvervsuddannet medarbejder under 30 år.

Fagpiloten ansættes til at løse en udviklingsopgave på mindst 6 måneder og højest 12 måneder i virksomheden. Formålet med projektet skal være en nyskabende udvikling for virksomheden, der kan skabe ny viden og vækst i virksomheden.

Ordningen giver virksomheder mulighed for at få tilskud til at gennemføre udviklingsprojekter med henblik på at styrke innovations- og vækstpotentialet.

Virksomheden kan få et tilskud på op til 12.500 kr. om måneden i op til 12 måneder til ansættelsen af fagpiloten, der ansættes på fuld tid og på almindelige funktionærvilkår.

Der gives ikke tilskud til driftsopgaver, basal effektivisering eller andre opgaver, som udføres efter på forhånd definerede procedurer, som fx certificering.

Eksempler på opgaver for en fagpilot:

- Udvikling af nye produkter
- Indførelse af ny teknologi
- Opdyrkning af nye markeder
- Ny viden om design, forretningsforståelse eller lignende

Læs mere om, hvordan du ansætter en fagpilot på www.fagpilot.dk