Få styr på aftaler og økonomi

SMV-nyhedKrisen fortsætter. Hvis din virksomhed skal klare sig godt igennem, er det vigtigere end nogensinde, at du har styr på virksomhedens økonomi, og at du sikrer optimale aftaler med kunder og leverandører. Her får du gode råd fra en revisor og en advokat med mange års erfaring.

SMV

Artikel fra Vækstfondens magasin

Statsautoriseret revisor Birgitte Hove fra FSR – danske revisorer har mere end 20 års erfaring som revisor hos Ernst & Young, hvor hun bl.a. rådgav små og mellemstore virksomheder i finansielle forhold.

Styr dine pengebindinger
Likviditet er nøglen til din virksomheds fortsatte drift. Har du ingen likviditet, har du ikke penge til den løbende drift. Det er derfor vigtigt, at du har styr på dine pengebindinger. Et ajourført bogholderi og nøgletal hjælper dig med at få et overblik. Det giver dig fx mulighed for at vurdere, om din lagerbeholdning er fornuftig, eller om du måske giver dine kunder en alt for lang kreditperiode. Få evt. hjælp fra din revisor til at se, hvilke muligheder der er for at forbedre din likviditet.

Et ajourført bogholderi er grundstenen
En klassisk udfordring for mindre virksomheder i dag er at holde bogholderiet ajour. Og det er yderst vigtigt. Et ajourført bogholderi er nemlig en forudsætning for at kunne styre virksomhedens likviditet og kunne planlægge, hvordan man i det hele taget bør drive sin forretning.

Bankerne vil også gerne se regnskaber og pengestrømsopgørelser, så her kan du komme bagud på point, hvis der ikke er styr på bogholderiet. Og det kan være hårdt arbejde. De, som er gode til at lave forretning, er ikke nødvendigvis dem, der er gode til at lave bogholderi. Så få nogle andre til det.

Brug nøgletal til at styre efter
Med et ajourført bogholderi kan du beregne nøgletal, som giver dig et godt datagrundlag at styre din virksomhed efter. Men det kan være en udfordring i sig selv at finde ud af, hvilke nøgletal der er vigtige for din virksomhed. Det kan man fx tale med sin revisor om.

Budgettet er et vigtigt ledelsesværktøj
Et budget er et styreredskab, der gør det muligt løbende at kunne følge op på, hvordan det går i forhold til de pejlemærker, man har sat op i starten af året. Det giver dig mulighed for at justere dine udgifter eller tilpasse aktiviteten til dine indtægter i god tid.

Skal man skaffe finansiering i banken, kræver det også, at man har et budget med, der viser, at man kan tjene penge. Hvis banken skal låne en mio. kr. ud, så vil de også være sikre på, at der kan komme en mio. kr. ind igen.

 
Advokat Michael Knop fra rådgivningsfirmaet Knop & Co Advokater har specialiseret sig i at rådgive små og mellemstore erhvervsvirksomheder i juridiske forhold.

Optimer dine aftaler
Se dine forretningsbetingelser igennem. På hvilke vilkår sælger du til dine kunder, og hvordan køber du ind? Hvilke reklamationsregler har du, og hvilke forpligtelser stiller du? I disse krisetider er likviditet alfa og omega. Med penge på bankbogen får du en virksomhed, som er meget nemmere at styre, og du kan få nogle meget bedre vilkår og priser hos dine leverandører. Undersøg, om du over for dine kunder og leverandører har de aftaler, du har brug for. Hvad kan du gøre for at forbedre dine aftaler med henblik på at få bedre likviditet eller vilkår ved indkøb og salg? Måske har du tidligere givet dine kunder nogle alt for lange betalingsfrister og ved at forkorte dem, kan du hurtigere få penge ind på bankbogen.

Tænk kreativt
I krisetider kan det være svært at skaffe likviditet til virksomheden, når banken ikke vil. De fleste leverandører vil ikke give kredit. Derfor gælder det om at tænke kreativt. Hvis man har et godt forhold til sin leverandør, kan man godt forsøge at lave særlige aftaler. Er man fx solcelleinstallatør, så kan man spørge leverandøren, om ens kunde kan få lov at købe anlægget direkte hos ham, men til den pris, man selv ville tage. På den måde får kunden solvarmeanlægget til den pris, han ellers ville have fået, leverandøren får solgt sit solvarmeanlæg og får pengene med det samme, og montøren tjener også lidt og får løn for at installere anlægget.

Sørg for at få forudbetaling og garantier
Virksomhederne skal blive bedre til at kræve forudbetaling eller garantier for det, der bliver leveret. Du kan også bede din kunde om at betale for en ydelse i rater, uden at du yder kredit. Jo tidligere du kan få betaling for den vare, du sælger, og altså sikkerhed for, at kunden betaler for varen, jo bedre.

Sørg for at få forrentet dit tilgodehavende
Mindre virksomheder glemmer, at de skal sørge for at få forrentet deres tilgodehavende hos deres kunder. De skal skrive det ind i aftalerne. Få det ordnet hos din advokat, så det også holder i retten. Enten kan man drive renterne op, eller også kan man sige til kunden: ”Hvis du køber mere hos mig, så skipper jeg de renter.”

 
Læs mere:

Artikel fra Vækstfonden

Artiklen her på siden er fra Vækstfondens magasin.
Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

Klar til banken?
Download som PDF

Vær' velforberedt når du møder din bank eller investor.
 

Læs folderen "Klar til banken?" og få gode råd til:

  • Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag
  • Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen

Hent folderen som pdf:
Klar til Banken?