Nøgletallenes ABC

I nøgletallenes ABC kan du se, hvordan du udregner og bruger en lang række af de mest almindelige nøgletal

Et finansielt nøgletal er en værdi, der fremkommer, når et regnskabstal sættes i forhold til et andet. Nøgletal har mange formål. De kan bl.a. fortælle dig noget om:

Fælles for nøgletallene er, at det kan være en god idé at beregne dem for flere år, så du kan se om din virksomhed bevæger sig i den rigtige retning.