Bliver du ramt af negative renter? Overvej hvad du skal bruge din overskudslikviditet til

SMV-nyhedMange bankkunder får i disse dage et brev fra deres bank om, at indlån fremover bliver forrentet med negative renter. Det er nye tider, og det kræver overvejelser for dig, hvis du er en af de virksomheder, der bliver ramt. Brug de negative renter til at overveje din virksomheds likviditet, finansiering mv.

SMV

Det er nye tider for bankkunderne i Danmark, og det skaber mulighed for at tage et kig på din virksomheds bankengagement og i hele taget likviditeten, finansieringen med videre.

Flere mindre banker har indført negative renter for indlån, og nu følger en af de største banker herhjemme trop.

En bank sender i disse dage breve ud til deres erhvervskunder, hvor der står, at fra og med d. 15. december 2016 skal de betale 0,4 procent i rente for at have et indestående i banken. Altså ikke rentebetaling for udlån, men for indlån.

En anden bank varslede allerede i foråret 2015, at der kunne forekomme negative renter på store erhvervsindlån ud fra en individuel betragtning, og en tredje bank overvejede det samme. Det ser nu ud til at komme tættere på at være en realitet for alle kunder generelt.

Likviditet i banken eller under hovedpuden 

Har din virksomhed overskudslikviditet, kan du overveje, om det kan betale sig at have dem stående som et indlån i banken, eller likviditeten skal anvendes anderledes.

Tag et kig på din virksomheds likviditetsbudget. Er det et tilbagevendende fænomen, at der står et større indlån i banken, kan det overvejes, om pengene har det bedre et andet sted.

De åbenlyse muligheder kunne være afdrag på anden gæld, større forskudsbetalinger til vareleverandører man stoler på eller andet. Risiciene ved at opbevare større kontante beløb selv skal nøje overvejes.

Kortfristede investeringer kan også overvejes, men her er risikoen ved investeringen en faktor, der skal medtages i forhold til den alligevel lille rentemarginal, der opnås.

Hvis din virksomhed generelt har en stor overskudslikviditet, kan du overveje, hvorvidt pengene skal investeres mere langsigtet i egen eller anden vækst, som giver et større afkast end det nuværende.

Er negative renter fradragsberettigede?

Ja, der er almindelig fradragsret for negative renter på indlånskonti som med de øvrige renteudgifter i din virksomhed.

Tal med din revisor

Tal med din revisor om hvad negative renter betyder for din virksomhed og om det giver anledning til ændringer i din forretning.

Hvorfor kommer der negative renter?

Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken har i flere år kørt med negative renter på indlån.

Lige nu er der et indlånsoverskud i de danske banker. Der er flere, der sætter penge ind i banken, end banken låner ud, hvorfor bankerne har et indlånsoverskud i Nationalbanken. Og når Nationalbanken kræver negative renter for indlånet, taber bankerne penge på at have et indlånsoverskud. Bankerne har tidligere dækket renteomkostningen ved at kræve en højere betaling på deres øvrige produkter, men nu kræver de en del af renteomkostningen dækket, hos de virksomheder der har indlån.

Artiklen er opdateret d. 30. november 2016

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Skal din virksomhed i topform?

Løb fra dine konkurrenter.


Brug revisor til at få styrket din virksomheds kondital og kom i topform.

Læs mere om inden for hvilke områder en revisor kan hjælpe din virksomheds kondital i vejret.

Fem anbefalinger til dit regnskab

Banken og andre nære samarbejdspartnere har ofte behov for flere regnskabsmæssige oplysninger.
Du kan med fordel i din årsrapport eller dit interne regnskab give yderligere oplysninger, eksempelvis:

• Ledelsespåtegning
• Anvendt regnskabspraksis
• Omsætning og vareforbrug
• Pengestrømsopgørelse
• Egenkapitalopgørelse.

At give yderligere oplysninger kan mange gange betale sig i form af større kreditramme og mindre renter og gebyrer.
Spørg din revisor, hvilke ekstra oplysninger til dit regnskab, som vil hjælpe dig godt på vej.

Afstemning

Hvem hjælper dig med at udarbejde din virksomheds årsrapport?