Anvender du eIndkomst?

SMV-nyhedIndberetter du løn til dine ansatte via eIndkomst, skal du være opmærksom på, at der fra november foretages en række ændringer i systemet. Læs mere om ændringerne her.

SkatSMV

Når du udbetaler løn eller honorarer til dine ansatte, skal du indberette det til SKAT. Det gør du i eIndkomst-systemet i TastSelv Erhverv.

SKAT har netop offentliggjort en ny indberetningsvejledning til indberetning i eIndkomst-systemet. Vejledningen følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i onlineindberetningen og indeholder en beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Den nye vejledningen indeholder endvidere oplysninger om ændringer i en række felter, herunder løntimer, der ikke kan opgøres og feltet for indberetning af bruttoindkomst. Ændringerne træder i kraft i november 2016.

 

Følgende felter ændres:

  • Felt 200 ”Ingen løntimer – løntimer kan ikke opgøres” og felt 220 ”Ingen forhold mellem løn og timer”
  • Ændring i indtægtsarter til felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst og felt 14 AM-bidragsfri A-indkomst
  • Felt 200 ”Bruttoindkomst”

 

Ingen løntimer – løntimer kan ikke opgøres

Felt 200 ”Ingen løntimer – løntimer kan ikke opgøres” ændres fra november 2016 og skal i stedet indberettes i felt 220. I dag indberettes ”99999999”, såfremt der foreligger løntimer, som ikke har sammenhæng med antal præsterede timer.

Fra november skal felt 220 anvendes på såvel fremtidige som historiske lønperioder, dvs. at felt 220 også skal anvendes på 2016 og tidligere perioder. Foreligger der ikke løntimer, som beskrevet under felt 200, indberettes et kryds i felt 220 ”Ingen forhold mellem løn og timer”, fx der hvor der ikke aflønnes efter antal timer.

I onlineindberetningen vil feltet få teksten "Ingen forhold mellem løn og timer". I filindberetning skal feltet placeres i record 6003. Feltet bliver implementeret 17. november 2016 og skal gælde for 2017 og frem, hvor det ikke længere vil være muligt at indberette 9-taller i løntimefeltet.

Såfremt der er indberettet løn i felt 13 ”AM-bidragspligtig A-indkomst”, så skal enten felt 200 eller 220 være udfyldt. Angives ”0” i felt 200 betragtes det som udfyldt. Indberetningen afvises, hvis løntimerne overstiger 2000 i en enkelt indberetning.

 

Ændring i indtægtsarter til felt 13 AM-bidragspligtig A-indkomst og felt 14 AM-bidragsfri A-indkomst

Indtægtsarterne 34 og 56, om søindkomst vedrørende Grønland og Færøerne, er flyttet fra felt 14 til felt 13. Indtægtsarterne har stået fejlagtig i vejledningen siden AM-bidragsloven blev ændret i 2011. Der skal indeholdes AM-bidrag af disse indkomster, hvorfor de skal indberettes i felt 13.

 

Felt 200 ”Bruttoindkomst”

Feltet for bruttoindkomst udgår og der oprettes to nye felter, 147 og 148, til specifikation af indbetaling på arbejdsgiveradministreret, fradragsberettiget pension. Indberetningen af felt 200 lukkes for 2017. Det er således ikke muligt at indberette dette felt til 2017 eller senere. Indberetter man alligevel i felt 200, vil indberetningen blive afvist.

 

Indberetning for 2017 åbnes den 17. november 2016. Skattekortet for 2017 udsendes 12.-13. november 2016, og eIndkomstssystemet vil i den forbindelse være lukket i perioden.

 

 

Du kan læse indberetningsvejledningen her.

Har du spørgsmål til vejledningen bedes du rette henvendelse til eindkomst.proces@skat.dk