Er dine importvarer lovlige at sælge?

SMV-nyhedHvis du importerer – eller overvejer at importere – varer fra lande uden for EU, så skal du have styr på EU's regler for registrering af kemiske stoffer.

SMV

Kemiske stoffer, der importeres i en samlet mængde på mere end 1 ton om året fra lande uden for EU, skal registreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

I udgangspunktet skal varer, som har en tilsigtet frigivelse af kemi registreres. Derudover er der også er række varer, som man normalt ikke forbinder med kemi, som ”kemiske blandinger” eller som ”Container, der indeholder en kemisk blanding” , hvor stofferne i blandingen skal registreres.
Et stearinlys eller et farvekridt er f.eks. kemiske blandinger, og skivokstape, spraymaling og vådservietter er eksempler på ”containere med en blanding”, hvor kemien også skal registreres.

Det er importørens ansvar, at omfattede produkter bliver registreret. Derfor er det vigtigt, at du tjekker om dine importvarer, indeholder kemiske stoffer, som du har pligt til at registrere.
Hvis importvarer, som er omfattet er pligten, ikke er registreret, vil de være ulovlige at sælge.

Væsken i en vådserviet er også kemi
Registreringspligten gælder, hvis du importerer kemiske enkeltstoffer som f.eks. acetone eller kemiske stoffer i blandinger som f.eks. lim eller maling.
Desuden er der registreringspligt for kemiske stoffer i varer, som vi normalt ikke forbinder med kemi. For nogle virksomheder kan det derfor komme som en overraskelse, hvis hele eller dele af deres varesortimentet er ulovligt at sælge.
Det kan f.eks. være legetøj med duft, kuglepenne, printerpatroner, vådservietter og fyrfadslys. Det kan også være maskiner, hvor der f.eks. følger olie, maling eller rensevæske med som tilbehør eller reservedele.

Vigtige skæringsdatoer
Mængdegrænsen på 1 ton om året gælder ikke selve varerne, men den samlede mængde af det kemiske stof, der indgår i varerne. 1 ton ikke ret meget. Det svarer f.eks. til 50.000 fyrfadslys eller 200.000 vådservietter.

Hvis du importerer mere end 1 ton om året af et registreringspligtigt stof, som ikke er forhåndsregistreret, så skal stoffet registreres omgående.
Hvis du derimod vil begynde ny import af varer, der indeholder stoffet i en samlet mængde på mindre end 100 tons om året, så kan du forhåndsregistrere stoffet inden for de første 6 måneder og derved få fristen udskudt til den 31. maj 2018. Forhåndsregistreringen skal dog ske inden den 31. maj 2017.

Hvis din virksomheds varer er omfattet af registreringspligten, og du ikke har gennemført registreringen inden fristens udløb, vil dine varer være ulovlige at sælge.

Registrer kemien nu
Arbejdet med at registrere stofferne kan både kræve en del mandetimer internt i virksomheden og ofte også ekstern konsulenthjælp. Miljøstyrelsen opfordrer derfor alle danske importvirksomheder, som er omfattet af reglerne og ikke allerede er i gang, til at gå i gang med arbejdet nu.

Læs mere om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside RegistrerKemien.dk.
Her kan du også få et overblik over, hvordan du griber arbejdet an.

Du kan også få et overblik over registreringspligten i dette faktaark fra Miljøstyrelsen.