Julegaven til medarbejderne og tjekliste før nytår

SMV-nyhedEr du klar til jul og juleferien? Her er fire gode råd og overvejelser til dig som er selvstændig erhvervsdrivende.

SMV

Skal dine medarbejdere have julegaver i år?
Julegaver op til 800 kroner er skat­tefrie for dine medarbejdere i 2016.
Kontanter og egentlige gavekort er dog ikke omfattet af skattefriheden, da det sidestilles med løn og derfor medfører personlig beskatning for medarbejderne.

Husk i øvrigt, at hver medarbejder kun kan modtage personalegaver for samlet i alt 1.100 kroner om året uden at skulle beskattes.
Hvis du ikke giver medar­bejderne andre gaver i løbet af året, kan du give en skattefri julegave til en værdi af 1.100 kroner. Bemærk, at en overskridelse af beløbsgrænsen med 1 krone betyder, at hele beløbet skal beskattes.

Småanskaffelser skal være leveret inden nytår
Småanskaffelser til 12.900 kroner og derunder kan du afskrive med det samme.

Det vil sige, at et driftsmiddel eksempelvis en printer, en kaffemaskine, en iPhone og så videre, købt i december 2016 til 12.900 kroner eller der­under giver fuldt fradrag i virksomhedens skatteregnskab for 2016, hvis du anvender kalenderåret som regnskabsperiode.

Vær dog opmærksom på, at driftsmidlet skal være leveret til din virksomhed og klar til brug inden regnskabsårets udløb, hvis det skal trækkes fra i årets regnskab.

Vær også opmærksom på, at aktiver, der er bestemt til at fungere samlet, anses for at være ét driftsmiddel. Eksempelvis vil køb af både en computer og en printer blive anset for ét driftsmiddel.
Her gælder, at anskaf­felsessummen for det samlede aktiv ikke må overstige 12.900 kroner, hvis det skal afskrives med det samme. Sidstnævnte gælder også, selvom driftsmidlerne an­skaffes på to forskellige tidspunkter.

Indbetaler du nok til pension?
Husk at overveje indbetalingen til pen­sion. Selv om du allerede har en pensions­opsparing, som du betaler til løbende, kan det være en god idé at overveje, om du har indbetalt nok på din alderspension, rate­pension eller livrente.

For 2016 kan der maksimalt indbetales 52.400 kroner på en ratepension. Selvstændigt erhvervsdri­vende kan indbetale og få fradrag på op til 30 procent af overskuddet ved indbeta­ling på en livsvarig livrente.

Frivillig indbetaling af restskat
Hvis du driver din virksomhed i person­ligt regi, bliver din skat beregnet med udgangspunkt i virksomhedens overskud. Hvis overskuddet i virksomheden bliver større end du forventede, da du udarbej­dede din forskudsopgørelse, risikerer du en restskat.

Hvis du allerede nu ved, at du skal betale restskat, kan det – afhængigt af din økonomiske situation – være en fordel at betale pengene inden nytår, da du herved undgår at betale renter til SKAT.

Er du i virksomhedsordningen, er det ikke kun renten, du skal have med i overvejelserne. Din revisor kan i den situation foreslå det bedste tidspunkt for indbetaling af restskatten.

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

Artikel fra
Din Revisor Informerer

Artiklen her på siden er fra magasinet Din Revisor Informerer.
Din Revisor Informerer henvender sig til revisors kunder og handler om aktuelle forhold inden for regnskab, revision, moms, skat og finansiering.