Momsregistrering – hvornår er du forpligtet?

SMV-nyhedDriver du virksomhed i Danmark, kan du frivilligt lade dig momsregistrere uanset virksomhedens størrelse. Overstiger salget 50.000 kroner årligt, bliver du derimod forpligtet til at momsregistrere virksomheden.

Skat

I Danmark er såvel personer som selskaber momspligtige, såfremt der drives selvstændig økonomisk virksomhed. Dog er du først forpligtet til at momsregistrere din virksomhed, når du sælger varer og ydelser for mere end 50.000 kroner over en periode på 12 måneder.

Du momsregistrer din virksomhed på virk.dk og forpligter dig herved til at føre et momsregnskab over køb og salg af varer og ydelser samt at indberette og afregne din moms i – på forhånd – fastlagte perioder.
Ved udgangen af hver momsperiode opgøres den moms, du skal indberette til SKAT via Tastselv Erhverv. Momsperioderne afhænger af størrelsen på din virksomhed.

Du kan lave din momsregistrering her.

Frivillig momsregistrering 
Såfremt din virksomhed ikke sælger varer og ydelser for mere end 50.000 kroner om året, er det alligevel muligt at lade sig momsregistrere frivilligt. Såfremt virksomheden momsregistreres, skal der opkræves, indberettes og betales moms på lige fod med andre momsregistrerede virksomheder, uanset at det momspligtige salg er under 50.000 kroner årligt.

Momsafregning

 

Der skal som udgangspunkt betales moms af alle varer og ydelser, som leveres i Danmark, samt varer som udtages til privat brug. Dit regnskab skal altså som minimum indeholde en konto for købs- og salgsmoms. Handler du med udlandet skal regnskabet endvidere indeholde en konto for køb og salg af varer og ydelser i udlandet.

Læs mere om momsregnskabet her.

Vær endvidere opmærksom på, at nogle varer og ydelser er fritaget for momspligten.

Fritaget for moms er:

  • Hospitalsbehandling og lægevirksomhed, herunder kiropraktik, fysioterapi og anden egentlig sundhedspleje samt tandlæge- og anden dentalvirksomhed
  • Social forsorg og bistand
  • Undervisnings- og kursusvirksomhed
  • Forfatter- og komponistvirksomhed samt anden kunstnerisk virksomhed
  • Sportsaktiviteter- og arrangementer
  • Kulturelle aktiviteter
  • Kunstnerisk virksomhed
  • Finansielle aktiviteter
  • Velgørende arrangementer

I stedet betales som regel lønsumsafgift.

Momsrefusion
Ved momsregistreringen bliver din virksomhed berettiget til at få refunderet den moms, som er pålagt de varer og ydelser, som erhverves. Erhverver du varer eller ydelser, som skal anvendes til erhvervsmæssige såvel som private formål, vil du dog kun få refunderet moms svarende til den erhvervsmæssige anvendelse.

Du kan læse mere om momsregistrering og –indberetning på SKATs hjemmeside.

Har du yderligere eller mere specifikke spørgsmål kan du endvidere stille spørgsmål til vores ekspertpanel hos Spørg Eksperten. Du kan skrive til vores eksperter her.