Konfliktløsning uden retssag

SMV-nyhedTi gange om ugen undgår danskere en civil retssag, fordi parterne når en aftale ved hjælp af uvildig retsmægling ved domstolene. Tallet er stigende, men retsmæglerne vurderer, at flere retssager kunne undgås - og med dem en del af de økonomiske, tidsmæssige og menneskelige omkostninger ved retssager.

SMV

I en retsmægling hjælper en dommer eller en advokat med særlig uddannelse i mægling parterne med at nå frem til en aftale, som begge parter kan acceptere.

“Hvert år ender tusindvis af konflikter i retterne. Det betyder, at domstolene skal træffe afgørelse, og det betyder også, at der vil være en vinder og en taber. Men parterne har mulighed for at spare tid og penge og få indflydelse på den afgørelse, der træffes, ved at domstolene optræder i rollen som retsmægler”, siger landsdommer og retsmægler Stig Glent-Madsen.

I 2016 og første halvdel af 2017 modtog byretterne og Sø- og Handelsretten 69.147 civile sager til behandling. 1.706 af sagerne blev behandlet ved retsmægling - altså én ud af 40 sager.

Renset luft - og sparet tid og penge
Der er mange fordele ved at finde en løsning uden dom, når det kan lade sig gøre. Dels går det hurtigt og der kan være færre omkostninger forbundet med retsmægling - og dels får man en afslutning, hvor begge parter kan komme videre og forhåbentlig kan arbejde sammen igen og undgå nye tvister.

Det havde betydning for vognmand Marianne Helledie, da der opstod uenighed om aflønningen af en ansat, der stoppede i firmaet efter en længere sygemelding. En aftale kom på plads efter halvanden times mægling:

“Du sparer ressourcer, du sparer tid, og du sparer penge - og samtidig har du jo også den menneskelige side af sagen, hvor man stadig kan se hinanden i øjnene bagefter”, konstaterer Marianne Helledie, der udover at være arbejdsgiver også er nabo til modparten privat.

Næsten alle sager bortset fra straffesager kan behandles ved retsmægling, hvis parterne ønsker det. Lykkes det ikke at nå til enighed, kan tvisten overgå til at blive løst i en retssag.

Som udgangspunkt kræver retsmægling, at der betales retsafgift - for småsager, der handler om mindre end 50.000 kroner, er retsafgiften blot 500 kroner.

Læs mere om retsmægling.