Er der anmærkninger fra revisor i regnskaberne fra dine samarbejdspartnere?

SMV-nyhedI 2017 havde 13.998 selskaber mindst en anmærkning fra revisor i deres årsregnskab. Følger du med i, om revisor har givet anmærkninger i regnskaberne fra dine samarbejdspartnere?

SMVRegnskab

Sidste år indsendte godt 252.000 selskaber årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen.
I år har over 100.000 selskaber allerede indsendt regnskab til Erhvervsstyrelsen, og langt flere selskaber forventes at indsende deres i løbet af denne uge, da størstedelen af de danske selskaber har frist for at indsende deres regnskab for 2017 den 31. maj.

Af de 252.000 selskaber, som indsendte et regnskab sidste år havde 13.998 mindst én anmærkning fra revisor.
En anmærkning kan dække over flere forskellige ting. Det kan eksempelvis være, at revisor har gjort opmærksom på, at regnskabet ikke er retvisende, at der har været udfordringer med at dokumentere oplysningerne i regnskabet, at der kan være usikkerhed omkring virksomhedens fortsatte drift eller at skattelovgivningen ikke er overholdt.

”Anmærkningerne er revisors måde at kommunikere til omverdenen på, hvis revisor finder væsentlig information i regnskabet, som ikke lever op til reglerne eller ikke er retvisende, eller hvis revisor ikke kan få dokumentation for oplysningerne i regnskabet. Derfor bør man som regnskabslæser altid være opmærksom på, om revisors har givet anmærkninger, og hvad disse indeholder,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

Uden erklæring fra revisor ingen anmærkninger
Det er en naturlig forudsætning, at et selskab skal have en erklæring med sikkerhed fra en revisor – eksempelvis en revisionspåtegning - før revisor kan give anmærkninger.
Det betyder også, at selskaber uden erklæringer med sikkerhed, ikke kan få anmærkninger, da virksomheden alene står på mål for, at informationerne i regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen og giver et retvisende billede af selskabets økonomiske situation.

Sidste år var der 112.522 selskaber, som helt havde fravalgt revisor eller fik en erklæring uden sikkerhed som assistance med opstilling af regnskabet, hvor revisor ikke må give anmærkninger.
FSR – danske revisorer anslår, at mellem 11.239 og 19.499 selskaber ville have fået mindst én anmærkning, som grundet fravalget ikke var synlige i regnskaberne.

”Fravalg af revision bør altid være en konkret overvejelse, hvor man ser på behovet hos selskabet og hos selskabets centrale samarbejdspartnere. På den en side bliver et fravalg isoleret set billigere, fordi revision koster penge. Bagsiden er imidlertid, at investorer, banker og andre kreditorer ikke længere har fuld gennemsigtighed omkring virksomhedernes økonomiske sundhedstilstand. Det kan blandt andet have betydning for virksomhedernes adgang til at få lån og finansiering og for størrelsen af den rente, som virksomhederne skal betale for at låne. Den øgede usikkerhed, fravalget giver for selskabets omverden, kan altså også ende med at koste penge for selskabet”, siger Tom Vile Jensen.

Få overblik i FSR – indblik
Vil du vide om et selskab har en erklæring fra revisor, og om revisor har givet anmærkninger i regnskabet, så kan du slå selskabet op i FSR – danske revisorers værktøj ”FSR – indblik”.

I FSR – indblik kan du slå danske selskaber op og få svar på, om selskabet har en erklæring fra revisor, hvilken sikkerhed erklæringen giver for oplysningerne i regnskabet, og du kan se, om revisor har givet anmærkninger.
Samtidig giver værktøjet et hurtigt overblik over, hvordan et selskab klarer sig i forhold til andre selskaber.

Læs hele analysen af anmærkninger i sidste års regnskaber:


Kontakt

  • Tom Vile Jensen

    Direktør

    3369 1051
    M: 4193 3151
  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129
  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik