Husk deadline for årsrapporten og undgå bøder

SMV-nyhedOp til 3.000 kroner pr ledelsesmedlem. Det er prisen, hvis et selskab overskrider fristen for at indsende årsrapporten til Erhvervsstyrelsen. Bliver årsrapporten mere end en måned forsinket risikerer et selskab at blive tvangsopløst. Omkring 40.000 selskaber mangler fortsat at indberette deres årsrapport.

RegnskabSMV

Senet fem måneder efter afslutningen af regnskabsåret skal årsrapporten være indberettet hos Erhvervsstyrelsen. Det er deadline for hovedparten af de danske selskaber, og da de fleste selskaber følger kalenderåret og har regnskabsafslutning 31. december, udløber fristen for at indberette årsrapporten den 31. maj ved midnat.
Samlet har knap 175.000 selskaber har indberetningsfrist den 31. maj og her tæt ved fristens udløb mangler omkring 40.000 selskaber fortsat at indberette deres årsrapport.

Overholder et selskab ikke den deadline kan det resultere i bøder til virksomhedens øverste ledelse, advarer FSR – danske revisorer.

”Får man indberettet sin årsrapport for sent, kan Erhvervsstyrelsen udskrive en afgift på op til 3.000 kroner pr medlem af selskabets øverste ledelse. Afgiften sender styrelsen personligt til alle medlemmer af bestyrelsen eller direkte til direktionen, hvis det er en virksomhed uden bestyrelse. Afgiftens størrelse afhænger af, hvor meget indsendelsesfristen er overskredet,” forklarer erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen og fortsætter:

”Når afgiften er personlig, skal den betales af den person, den er sendt til. Det vil sige, at man som bestyrelsesmedlem selv skal til lommerne, man kan ikke bede selskabet betale afgiften. Vores opfordring er selvfølgelig derfor, at virksomhederne prioriterer at få regnskabet færdigt og får det indsendt til styrelsen, så de undgår strafafgift. Og hvis man ikke selv vil sidde og bakse med det eller er presset på tid, så gå eksempelvis til et revisionsfirma, der kan give hurtig hjælp.” 

Når fristen for indsendelse bliver overskredet sender Erhvervsstyrelsen sender et rykkerbrev – et påkrav – om indsendelse af selskabets årsrapport senest otte hverdage fra brevets datering. Hvis selskabet indberetter årsrapporten inden denne frist, er der ingen konsekvenser fra Erhvervsstyrelsen. Hvis selskabet ikke overholder ottedagsfristen, bliver alle i selskabets bestyrelse pålagt en afgift.

Banken kigger med
I 2017 afleverede over 21.000 danske selskaber med kalenderårsregnskab deres årsrapport for 2016 mere end 14 dage for sent.

”Det er ikke kun Erhvervsstyrelsen, som holder øje med, hvornår selskaberne indsender årsrapporten. Bankerne og andre kreditorer har også et øje på, om årsrapporten kommer til tiden. Hvis der er problemer med at overholde fristen kan det indikere problemer med driften eller manglende styr på tingene. Begge dele kan påvirke kreditvurderingen negativt, hvis selskabet ikke har en god forklaring. Som virksomhed sender man et godt signal, når man indberetter sit regnskab i tide. Du kan også selv holde øje med dine samarbejdspartnere og dine konkurrenter via eksempelvis it-værktøjet FSR Indblik[www.fsr.dk/indblik],” siger Tom Vile Jensen.

Sendes til tvangsopløsning
Når en årsrapport ikke er afleveret til tiden, sender Erhvervsstyrelsen et rykkerbrev. Et par tusinde virksomheder bliver årligt sendt til tvangsopløsning, fordi selskaberne ikke reagerer på rykkerbrevet og får afleveret deres årsrapport. Bliver et selskab sendt til tvangsopløsning, kan en hurtig reaktion få genoptaget selskabet, men det er ikke omkostningsfrit.

”Tvangsopløsningerne er en del af det, man kan kalde selskabshygiejnen i Danmark. De sikrer, at inaktive selskaber lukkes ned. Men der er også tilfælde, hvor ejeren ikke ønsker at få tvangsopløst sit selskab.  Sker det har man mulighed for at få selskabet genoptaget ved at sende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen. Gør man det, er det blandt andet et krav, at en revisor skal afgive en erklæring om, at selskabets kapital er til stede, og at der ikke er ulovlige aktionærlån. Ud over udgiften til revisor kan der også være krav om, at ejerne indskyder flere penge i selskabet for at overholde kravet om, at selskabets kapital skal være tilstede,” siger Tom Vile Jensen.

Fakta: Hvad sker der, hvis en virksomhed afleverer årsrapporten for sent
Har et selskab ikke indberettet årsrapporten senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning, sender Erhvervsstyrelsen et rykkerbrev – et påkrav – om indsendelse af selskabets årsrapport senest otte hverdage fra brevets datering.

Hvis selskabet indberetter årsrapporten inden denne frist, er der ingen konsekvenser fra Erhvervsstyrelsen. Hvis selskabet ikke overholder ottedagsfristen, bliver alle i selskabets bestyrelse pålagt en afgift. Hvis selskabet ikke har en bestyrelse, vil selskabets direktion få afgiften. Afgiften kan højst være på 3.000 kr. per person, og den starter ved 500 kr. Størrelsen afhænger af, hvor meget indsendelsesfristen er overskredet.

I påkravsbrevet fra Erhvervsstyrelsen indgår desuden en anden frist på fire uger. Hvis ikke selskabets årsrapport er indberettet inden fire uger efter påkravsbrevets datering, kan Erhvervsstyrelsen oversende selskabet til tvangsopløsning ved skifteretten.

Et selskab oversendt til tvangsopløsning kan i dette tilfælde genoptages, hvis selskabet indenfor de seneste fem år ikke har været sendt til tvangsopløsning tidligere og en godkendt revisor skal afgive en erklæring om at selskabets selskabskapital er til stede, og at der ikke er ulovlige ledelses- eller kapitalejerlån.


Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik