Hvert tredje selskab har underskud – har dine kunder?

SMV-nyhedOver 70.000 danske selskaber havde røde tal i deres seneste årsrapport. I disse måneder afleverer de fleste danske selskaber nye regnskaber. Følger du med i, hvad de nye regnskaber fortæller om dine kunder?

Digitale regnskaberRegnskabSMV

Klik for større billede

32,3 procent af de danske selskaber har underskud. Det svarer til, at cirka 72.412 selskaber har leveret røde tal i deres seneste regnskab. Det viser en gennemgang, som Experian og FSR – danske revisorer har foretaget.

”Over de seneste år har andelen af selskaber med underskud været støt faldende. Tallene fortæller altså om positive tendenser i dansk erhvervsliv. For den enkelte virksomhed er det dog mere interessant at vide, hvordan det går for centrale kunder, leverandører og konkurrenter,” siger Tom Vile Jensen. Erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer og uddyber:

”Langt de fleste danske selskaber afleverer regnskaber i april, maj og juni. Faktisk skal op mod 175.000 selskaber indlevere regnskab senest 31. maj. Dermed er det netop i disse måneder, at der med al sandsynlighed kommer nye tal på præstationerne hos de vigtigste samhandelspartnere eller største konkurrenter.”

Gennemgangen af regnskaberne tager udgangspunkt i de regnskaber, som var indberettet i januar, og medtager dermed alle regnskaber indberettet i 2017.
Den branche, hvor flest selskaber har underskud, er ’Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed’. Her havde 43,4 procent af selskaberne i branchen underskud i seneste regnskab.
Fast ejendom er den branche, hvor færrest har underskud. Her havde 27 procent underskud i seneste regnskab.

Over 67.000 nye regnskaber siden januar
Alene den seneste uge er der indberettet over 7.000 nye regnskaber - og siden 1. januar har over 67.000 selskaber indberettet nye regnskaber til Erhvervsstyrelsen, som offentliggør regnskaberne på CVR.dk få minutter efter, at de er modtaget.

Når regnskaberne er offentliggjort på cvr.dk, kan interesserede gratis hente regnskaberne.
Vil man have et hurtigt overblik over en virksomhed, kan man også slå den op i FSR – danske revisorers værktøj ’Virksomhedsindblik’
.

Virksomhedsindblik viser ud fra regnskabs- og øvrige CVR-data en række basisoplysninger om selskaberne eksempelvis om seneste regnskab er afleveret mere end én måned for sent, og værktøjet giver et kort overblik over udvalgte nøgletal.

Derudover fremhæver værktøjet, om regnskabet er gennemgået af en revisor.

”I et regnskab helt uden en revisorerklæring kan der i princippet stå hvad som helst. Og det er da en klar risiko for regnskabsbrugerne og offentligheden, som de måske ikke altid er opmærksomme på. Det sætter vi fokus på med det nye værktøj, som blandt andet fremhæver, om selskaberne har en erklæring på deres regnskab," siger Tom Vile Jensen.

Om data på overskud/underskud
I Experians database udarbejdes et ”statusbillede” hver 3. måned. Her opgøres det, hvor stor en andel af de danske selskaber, der i seneste årsregnskab har underskud og/eller angrebet egenkapital.
Da hvert enkelt selskab aflægger ét årsregnskab om året, skyldes forskellene fra kvartal til kvartal de regnskaber, der er blevet registreret i den mellemliggende periode.
Tallene i denne nyhed er fra januar 2018, hvorfor de dækker alle regnskaber indleveret i 2017.


Kontakt

 • Tom Vile Jensen

  Direktør

  3369 1051
  M: 4193 3151
 • Sara Sayk

  SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

  3369 1029
  4193 3129
 • Jakob Holm

  Chefkonsulent

  3369 1069
  4193 3169

Virksomhedsindblik

FSR - indblik: Hvad skriver revisor i rgnskabet og hvilken sikkerhed er der for regnskabsoplysningerne

Slå danske selskaber op og få svar på, hvilken sikkerhed der er for oplysningerne i et regnskab og se om revisor her givet anmærkninger i seneste regnskab.

Redskabet giver også et overblik over, hvordan et selskabet klarer sig i forhold til andre selskaber.

Prøv det her:
Virksomhedsindblik