Moms- og skattetjek giver virksomheder fordele hos SKAT

SMV-nyhedMoms- og skattetjekket er rettet mod små og mellemstore virksomheder, men kan også bruges af selvstændige erhvervsdrivende. Helt konkret indebærer tjekket, at virksomheden kan få hjælp til at gennemgå en række udvalgte forhold og dermed få rettet eventuelle fejl og mangler forud for indberetning til SKAT.

SMVSkat

Moms- og skattetjekket er en ny ydelse og erklæring, som en godkendt revisor udfører for virksomheder. Det er et frivilligt tilvalg, og giver virksomheder mulighed for at få en revisor til at hjælpe i forbindelse med udarbejdelsen af virksomhedens selvangivelse, hvor der samtidig udføres en række arbejdshandlinger med henblik på at få opgjort skatte rigtigt.

Hvorfor benytte moms- og skattetjekket?
Erklæringen retter sig mod moms- og skatteforhold og adskiller sig dermed fra revisorers eksisterende erklæringer om regnskabet, men kan sagtens laves i forbindelse hermed. Virksomheder, der deltager i ordningen, får en større sikkerhed, for at moms- og skatteforhold er korrekte før de sender oplysninger til SKAT, og vil samtidig i lavere grad blive udsøgt til risikobaseret kontrol hos SKAT. Erfaringer viser nemlig, at brug af revisor øger regelefterlevelsen.

Derfor vil din virksomhed kunne promovere sig med en højere efterlevelse af reglerne over for kreditinstitutioner og forretningspartnere, idet det er revisors opgave, som det er ved øvrige erklæringer, at validere oplysninger hos din virksomhed og samtidig sikre at virksomheden at du har en højere sikkerhed for at dine skatteforhold er i orden.

Deltagende virksomheder får incitamenter fra SKAT
Der er mange fordele ved at deltage i ordningen, herunder:

  • Hotline til særlig afdeling hos SKAT
  • Fast track-ordning ved henvendelser til SKAT og fuld gennemsigtighed ved sagsbehandling
  • Fremskyndet sagsbehandling ved ligning
  • Proaktiv indsats fra SKATs side inden udsendelsen af første foreløbige fastsættelse eller første rykker
  • Mulighed for at din virksomhed kan vise offentligheden, at den deltager i ordningen ved at kunne vælge at fremgå på en offentlig tilgængelig liste udarbejdet af SKAT
  • Mulighed for at SKAT telefonisk forklarer et forslag til afgørelse, inden der træffes endelig afgørelse

Læs den udvidede beskrivelse af incitamenterne.

Læs mere på SKATs hjemmeside.

Hvis du ønsker at få udført et moms- og skattetjek, skal du kontakte en godkendt revisor. Find en godkendt revisor.

Kontakt

  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikations- og marketingkonsulent