Kom forrest i lånekøen – opgradér dit regnskab

SMV-nyhedNår dit regnskab indeholder flere oplysninger end lovens minimumskrav, er der en god chance for, at du kommer forrest i lånekøen. Brug regnskabsvejledningen til at skabe fordele for din virksomhed og de nærmeste samarbejdspartnere. Du kan gratis hente regnskabsvejledningen her.

SMV

Du skal følge årsregnskabsloven, når du udarbejder dit årsregnskab, og du har ikke pligt til at give flere oplysninger i din årsrapport, end der står i loven, men det kan være en god idé at give lidt flere oplysninger i din årsrapport eller i det interne regnskab. Her kan Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder være en god hjælp. Regnskabsvejledningen indeholder en masse anbefalinger og kan give dig inspiration til at udarbejde en mere informativ og retvisende årsrapport.

I praksis ses ofte, at virksomhedernes årsrapporter blot indeholder lovens minimumskrav til oplysninger.

Det kan der være mange gode grunde til. Men det er måske værd at overveje for dig, om din virksomhed og dine centrale samarbejdspartnere kan opnå fordele, hvis din virksomheds økonomiske rapportering er mere informativ og mere aktuel. Det er måske en overvejelse værd, om regnskabsvejledningens anbefalinger bør anvendes ved udarbejdelse af virksomhedens eksterne årsrapport – eller måske blot i forhold til udvalgte samarbejdsparter, fx virksomhedens pengeinstitut, hvor du kan udlevere dit interne regnskab.

Årsrapporten er den vigtigste kilde til information
Regnskabsbrugerne ser årsrapporten for mindre virksomheder som den mest betydningsfulde kilde til information i forbindelse med vurdering af en virksomhed. Det gælder på tværs af analytikere, banker, kreditinstitutioner, kunder, leverandører, private og professionelle investorer.

Det kan du læse mere om i Erhvervsstyrelsens rapport ”Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder”, juni 2014.

Nogle virksomheder kan have en egen interesse i at udarbejde informative årsrapporter, der offentliggøres i Erhvervsstyrelsen, da informative årsrapporter kan bidrage til at skabe tillid til virksomheden og forbedre vilkår for samhandel og kreditter mellem virksomheder. Andre virksomheder ønsker måske ikke at offentliggøre flere informationer, end årsregnskabsloven kræver, men du kan som virksomhedens ledelse have en egen interesse i et internt regnskab med yderligere informationer.

Banken ønsker informationer
Som bekendt har banken og andre nære samarbejdsparter ofte brug for flere regnskabsmæssige informationer, end der typisk er indeholdt i den eksterne årsrapport. Virksomhedens ledelse har ofte en egeninteresse i at levere disse yderligere oplysninger, da det er en almindelig antagelse, at virksomheder, der har styr på økonomien, og som leverer de informationer, som banken efterspørger, opnår en bedre kreditrating og dermed bedre lånevilkår.

Her kan Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder vejlede og inspirere til at udarbejde informationerne. Fx kan du udarbejde en ”intern” årsrapport med yderligere oplysninger, så banken dermed får et materiale, der svarer til anbefalingerne i regnskabsvejledningen. Det indebærer eksempelvis:

 • En egenkapitalforklaring, der viser bevægelser på de enkelte poster i virksomhedens egenkapital
 • En pengestrømsopgørelse, der viser virksomhedens indbetalinger og udbetalinger fordelt på drift, investering og finansiering
 • En anlægsnote, der viser kostprisen, afskrivninger, opskrivninger mv. på kategorier af anlægsaktiver
 • En specifikation af virksomhedens eventualforpligtelser, herunder leasingforpligtelser, så regnskabslæser kan se, hvad der gemmer sig bag det samlede beløb, som det efter årsregnskabsloven er tilstrækkeligt at oplyse.

Du kan hente regnskabsvejledningen her
Regnskabsvejledningen for klasse B- og C-virksomheder består af fire dele:

Regnskabsvejledningen kan downloades gratis i ovennævnte fire pdf-filer. Endvidere er det muligt at købe regnskabsvejledningen i bogform primo maj 2016.

Hvis du ønsker at downloade den samlede regnskabsvejledning inkl. appendikser og model B og C (344 sider), kan du klikke her.

Kontakt

 • Jan Brødsgaard

  Fagkonsulent - cand.merc.aud.

  3369 1060

Bestil Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder i bogform her på siden. 

Hent regnskabsvejledningen som PDF (gratis).

Bestil regnskabsvejledning

Klar til banken?
Download som PDF

Vær' velforberedt når du møder din bank eller investor.
 

Læs folderen "Klar til banken?" og få gode råd til:

 • Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag
 • Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen

Hent folderen som pdf:
Klar til Banken?

Afstemning

Hvem hjælper dig med at udarbejde din virksomheds årsrapport?