Anbefalinger til et regnskab der skaber værdi

SMV-nyhedFlere regnskabsoplysninger i årsrapporten giver banker og andre långivere bedre mulighed for at kreditvurdere din virksomhed, og det bliver lettere at opnå tillid og troværdighed hos samarbejdspartnere. Læs med, når den erfarne revisor Erik Møller fortæller, hvorfor han anbefaler små, mellemstore og personligt ejede virksomheder at styrke deres forretning ved at øge antallet af informationer i årsrapporten.

SMVRegnskab
Statsautoriseret revisor Erik Møller, Dansk Revision i Randers, har mange års erfaring i at rådgive små og mellemstorevirksomheder om bedre lånevilkår i banken, og bedre mulighed for at opnå kredit hos samarbejdspartnere. Nederst på siden kan du få information om, hvilke regnskabsmæssige oplysninger der kan hjælpe dig på vej mod et mere informativt regnskab.

Erik Møller forklarer, at mange virksomheder blot ønsker at følge og opfylde minimumskravene for, hvad virksomhedens årsrapport skal indeholde. Andre kan godt se fordele ved at offentliggøre flere oplysninger, fordi åbenhed om selskabet og dets aktiviteter i forhold til interessenter og samarbejdspartnere er positivt. 

Foto: Dansk Revision, Randers
”Informative regnskaber og gennemarbejde finansielle informationer af høj kvalitet er afgørende for at opnå bedre lånevilkår og for kravet til de sikkerheder, du eventuelt skal stille, ” siger Henrik Vad, CEO Flex Funding 
Inspiration til årsrapport og internt regnskab
De fleste selskaber vælger at udarbejde to regnskaber. Det ene regnskab er årsrapporten som sendes til og offentliggøres af Erhvervsstyrelsen. Det andet regnskab er det interne årsregnskab, som virksomheden kan vælge at sende til udvalgte samarbejdspartnere, eksempelvis pengeinstitutter. 

Erik Møller anbefaler, der tænkes i både tal og tekst, når virksomhedens regnskaber skal udarbejdes. 
”Vi ser, at årsrapporten til Erhvervsstyrelsen kun indeholder minimumsoplysninger, hvorimod det interne regnskab indeholder ekstra oplysninger, eksempelvis omsætning og pengestrømsopgørelse. Jeg ser sjældent, at et internt årsregnskab indeholder en ledelsesberetning. Men det er vigtigt at fremhæve den gavn, virksomhederne får ved verbalt at få præsenteret den udvikling, selskabet har haft i de økonomiske forhold i regnskabsåret udover den minimale standardtekst. 

Derudover kan virksomheden fortælle om det kommende års investeringsplaner og finansieringsbehovet hertil. Det vil være et oplagt sted at forbedre informationsniveauet i regnskabet ved at supplere med en ledelsesberetning, hvor der er noget kød på – det gælder både i årsrapporten og i det interne regnskab,” anbefaler Erik Møller.

Personligt ejede virksomheder kan med fordel også følge anbefalingerne 
”Personligt ejede virksomheder vil også have gavn af at give flere finansielle informationer, end de typisk gør i dag. Det vil for mange give god mening, idet regnskaber for personlige virksomheder typisk afleveres til pengeinstituttet. En ledelsesberetning baseret på gennemarbejdede beskrivelser af virksomhedens aktiviteter og drift i det forløbne år, kan tænkes at påvirke renten og virksomhedens generelle kreditgivningsvilkår en smule i den rigtige retning,” fortæller Erik Møller. 

Få inspiration til konkrete anbefalinger
Ønsker du at få mere information om, hvilke regnskabsmæssige oplysninger der kan hjælpe dig på vej mod et mere informativt regnskab, anbefales det, at du kigger i Regnskabsvejledningens anbefalinger for klasse B- og C-virksomheder.

Regnskabsvejledningen er udarbejdet af FSR – danske revisorer, de registrerede og statsautoriserede revisorers brancheforening. Vejledningen er et udtryk for revisorernes egne anbefalinger om yderligere oplysninger i årsregnskabet. 

Brug regnskabsvejledningen som inspiration og udvælg de områder ud, der giver bedst mening for dig og din virksomhed. 

Download regnskabsvejledningen gratis som en pdf-fil eller bestil den i bogform på fsr.dk/fagbogbestilling 

Få en kvikguide til, hvordan din virksomhed kan øge mulighederne for at opnå lån og kreditter 


Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Bestil Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder i bogform her på siden. 

Hent regnskabsvejledningen som PDF (gratis).

Bestil regnskabsvejledning

Fem anbefalinger til dit regnskab

Banken og andre nære samarbejdspartnere har ofte behov for flere regnskabsmæssige oplysninger.
Du kan med fordel i din årsrapport eller dit interne regnskab give yderligere oplysninger, eksempelvis:

• Ledelsespåtegning
• Anvendt regnskabspraksis
• Omsætning og vareforbrug
• Pengestrømsopgørelse
• Egenkapitalopgørelse.

At give yderligere oplysninger kan mange gange betale sig i form af større kreditramme og mindre renter og gebyrer.
Spørg din revisor, hvilke ekstra oplysninger til dit regnskab, som vil hjælpe dig godt på vej.

Skal din virksomhed i topform?

Løb fra dine konkurrenter.


Brug revisor til at få styrket din virksomheds kondital og kom i topform.

Læs mere om inden for hvilke områder en revisor kan hjælpe din virksomheds kondital i vejret.