At oplyse virksomhedens omsætning i årsrapporten kan give fordele

SMV-nyhedFor små og mellemstore virksomheder kan der være fordele forbundet med at tilføje yderligere oplysninger i regnskabet. Læs med, når den erfarne revisor Erik Møller fortæller, hvorfor han anbefaler små og mellemstore virksomheder at styrke deres forretning ved at øge antallet af informationer i årsrapporten, eksempelvis ved at oplyse omsætningen.

SMV

Statsautoriseret revisor Erik Møller, Dansk Revision i Randers, har mange års erfaring i at rådgive små og mellemstore virksomheder om bedre lånevilkår i banken, og bedre mulighed for at opnå kredit hos samarbejdspartnere. Nederst på siden kan du få information om, hvilke regnskabsmæssige oplysninger der kan hjælpe dig på vej mod et mere informativt regnskab. Hop til kvikguiden.

”Mange virksomheder ønsker blot at følge og opfylde minimumskravene for, hvad virksomhedens årsrapport skal indeholde. Andre kan godt se fordele i at offentliggøre flere oplysninger, fordi åbenhed om selskabet og dets aktiviteter i forhold til interessenter og samarbejdspartnere er positivt. Derudover giver et mere informativt regnskab også virksomhederne mulighed for at profilere sig markedsføringsmæssigt,” fortæller han.                                                          Foto: Dansk Revision, Randers

"Jo flere væsentlige informationer om virksomheden, jo bedre tillid og grundlag har vi som bank for at vurdere virksomhedens kreditværdighed", siger Merete Friis, afdelingsdirektør, Jyske Bank

En myte om omsætning
For de fleste selskaber, der skal offentliggøre deres årsrapport, kræves det ikke, at de oplyser omsætning, men alene bruttofortjeneste eller –tabet.

Erik Møller hører ofte virksomheder argumentere for, at de af konkurrencemæssige hensyn ikke ønsker at oplyse omsætningen i regnskabet. Erik Møller er ikke nødvendigvis enig i deres argumentation:

”Jeg kan se mange fordele ved at oplyse omsætningen i årsrapporten, og jeg tror ikke, det påvirker virksomhedens konkurrenceevne i en negativ retning at offentliggøre oplysningerne,” forklarer han.

Erik Møller mener, at blandt andet en vis blufærdighed er skyld i, at så mange virksomheder ikke har lyst til at oplyse deres omsætning i årsrapporten. Der tegnes et billede af, at selvom virksomheder drives i selskabsform, og ikke som personlige virksomheder, så vil virksomhederne gerne flyve under radaren ved at oplyse så lidt som muligt. 

"Det er vigtigt for mig, at mine kunder kan se, at vi tjener penge og at vi ikke er væk i morgen. Jeg undersøger også selv, om mine nye kunder har en god økonomi", siger Anders Ebdrup, direktør, SMARTPAGE A/S

Oplyst omsætning kan føre til vækstpris
Landbrugssegmentet udpeges som et godt eksempel på, hvorfor det for virksomhederne kan være en fordel at udarbejde en årsrapport der ikke kun opfylder minimumskravet for information, men indeholder ekstra oplysninger. 

Hvert år uddeler Landbrugsmedierne sammen med Nykredit en vækstpris til den virksomhed inden for fødevareklyngen, der det seneste år har haft størst vækst. Et af de vækstparametre, som virksomhederne bedømmes på, er udviklingen i omsætningen. For at komme i betragtning til prisen er det altså en forudsætning, at omsætningen er offentlig tilgængelig.

”I udvælgelsesprocessen til prisen ses det, at mange selskaber ikke oplyser omsætningen. Det betyder, at de ikke kan komme i betragtning til prisen og opnå den profilering, der følger med. Folkene bag analyserne oplever dog stor velvillighed fra virksomhederne til at oplyse omsætningen, hvis de forud for prisuddelingen kontakter virksomhederne, fordi de i øvrigt ser interessante ud, ” forklarer Erik Møller.

En virksomhed der spiller med åbne kort i form af en informativ årsrapport har større mulighed for vinde sine samarbejdspartneres troværdighed og derigennem opnå bedre kreditvilkår.

Få inspiration til konkrete anbefalinger
Ønsker du at få mere information om, hvilke regnskabsmæssige oplysninger der kan hjælpe dig på vej mod et mere informativt regnskab, anbefales det, at du kigger i Regnskabsvejledningens anbefalinger for klasse B- og C-virksomheder.

Regnskabsvejledningen er udarbejdet af FSR – danske revisorer, de registrerede og statsautoriserede revisorers brancheforening. Vejledningen er et udtryk for revisorernes egne anbefalinger om yderligere oplysninger i årsregnskabet.

Brug regnskabsvejledningen som inspiration og udvælg de områder ud, der giver bedst mening for dig og din virksomhed.

Download regnskabsvejledningen gratis som en pdf-fil eller bestil den i bogform på fsr.dk/fagbogbestilling

Få en kvikguide til, hvordan din virksomhed kan øge mulighederne for at opnå lån og kreditter.

Kontakt

  • Sara Sayk

    SMV-chef, registreret revisor, cand.merc.aud.

    3369 1029
    4193 3129

Bestil Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder i bogform her på siden. 

Hent regnskabsvejledningen som PDF (gratis).

Bestil regnskabsvejledning

Fem anbefalinger til dit regnskab

Banken og andre nære samarbejdspartnere har ofte behov for flere regnskabsmæssige oplysninger.
Du kan med fordel i din årsrapport eller dit interne regnskab give yderligere oplysninger, eksempelvis:

• Ledelsespåtegning
• Anvendt regnskabspraksis
• Omsætning og vareforbrug
• Pengestrømsopgørelse
• Egenkapitalopgørelse.

At give yderligere oplysninger kan mange gange betale sig i form af større kreditramme og mindre renter og gebyrer.
Spørg din revisor, hvilke ekstra oplysninger til dit regnskab, som vil hjælpe dig godt på vej.

Skal din virksomhed ud af startblokkene?

Hvis du vil løbe fra dine konkurrenter, skal du hurtigt ud af startblokkene.


Brug revisor til at få styrket din virksomheds reaktionsevne og kom først i mål.

Læs mere om inden for hvilke områder en revisor kan hjælpe din virksomhed til at komme først.