Spørg Eksperten - udvalgte spørgsmål til momsregistrering og bogføring

SMV-nyhedEmner: Momsregistreringstidspunkt og godtgørelse af udlæg

SMVRegnskab

Spørg Eksperten er en offentlig service, hvor FSR – danske revisorers ekspertpanel svarer på spørgsmål inden for regnskab og bogføring, virksomhedsformer samt skat og moms. Det er gratis at stille spørgsmål og gøres på Startvæksts hjemmeside.


Hent spørgsmål og svar som pdf-fil.


Momsregistrering af virksomhed
Spørger har indtil nu kørt et firma uden momsregistrering, men det ser på nuværende tidspunkt ud til, at det går så godt, at virksomheden når over 50.000 kroner i omsætning. Spørger vil i den forbindelse gerne vide, hvordan dette bedst håndteres; skal virksomheden momsregistreres med tilbagevirkende kraft, og hvordan skal dette i så fald gøres, eller gælder det først fra næste år, således at der fremadrettet skal lægges moms på de nuværende regninger.

FSR – danske revisorers ekspertpanel påpeger:

Ifølge SKAT.dk fremgår det, at ”pligten til at lade sig registrere indtræder på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at den momspligtige omsætning vil overstige registreringsgrænsen på de 50.000 kroner.”

Virksomheden skal dermed ikke momsregistreres med tilbagevirkende kraft, men hvis det på nuværende tidspunkt det kan ses, at omsætningen overskrider grænsen, vil virksomheden skulle momsregistreres fra nu af. Momsregistrer din virksomhed på Virk.dk.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


Godtgørelse af udlæg
Spørger har sammen med en kompagnon oprettet et IVS. I opstartsfasen blev nogle af udgifterne dækket af private midler, som nu skal godtgøres. Spørger vil derfor gerne vide, om dette kan ske ved en simpel bankoverførsel fra erhvervskonto til privatkonto, og om der er noget, de skal være særligt opmærksomme på, da det jo ikke er en lønoverførsel med dertil hørende bogføring. Samtidig er spørger også interesseret i at vide, hvordan de bør bogføre godtgørelsen.

FSR – danske revisorers ekspertpanel forklarer:

Såfremt der er er tale om fuldt erhvervsmæssige omkostninger, kan disse blot godtgøres ved en simpel bankoverførsel fra erhvervskonto til privatkonto. Dog kræver det, at der er faktura/bilag, der viser, hvad virksomheden har købt.

Godtgørelsen skal bogføres som en driftsomkostning i resultatopgørelsen og en hævning i banken – på samme måde som hvis virksomheden oprindeligt havde betalt for fakturaen, men pengene overføres blot til privat konto i stedet for til leverandørens, da leverandøren allerede er betalt med private midler.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


 

Uddragene redigeres ikke efter den første offentliggørelse, og der kan derfor forekomme historiske uddrag, hvorfor svarene kan være forældede i forhold til gældende ret.

FSR - danske revisorer opfordrer altid til at tage koontakt til en godkendt revisor, hvis man har konkrete spørgsmål i forbindelse med skat, regnskaber, moms eller øvrige forretningsmæssige aspekter. Find revisor her.

Kontakt

  • Kasper Bring Truelsen

    Skattekonsulent

    41933162
  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Student

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer