Spørg Eksperten uddrag – spørgsmål til stiftelseskapital og lån mellem virksomheder

SMV-nyhedEmner: stiftelseskapital fra privatkonto til virksomhed og lån mellem to virksomheder

SMVFinansiering

Spørg Eksperten er en offentlig service, hvor FSR – danske revisorers ekspertpanel svarer på spørgsmål inden for regnskab og bogføring, virksomhedsformer samt skat og moms. Det er gratis at stille spørgsmål og gøres på Startvæksts hjemmeside.


Hent spørgsmål og svar som pdf-fil.Stiftelseskapital fra privat bankkonto direkte til driftsselskab
Spørger har et holdingselskab, der er under stiftelse. Holdingselskabet skal medstifte et driftsselskab, som endnu ikke er oprettet. Fra skrivende stund vil der gå yderligere cirka fem dage førend bankkonto for holdingselskabet er oprettet, men Spørger vil gerne oprette driftsselskabet med det samme. Spørger vil i den forbindelse gerne vide, om det er muligt at indskyde holdingselskabets del af stiftelseskapitalen fra sin private bankkonto direkte til driftsselskabet og efterfølgende bogføre indskuddet som hidhørende fra holdingselskabet.

FSR – danske revisorers ekspertpanel svarer:

Ja, det er muligt at indskyde holdingselskabets andel af stiftelseskapitalen fra privat bankkonto til driftsselskabet og derefter bogføre indskuddet som hidhørende fra holdingselskabet.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


Lån mellem enkeltmandsvirksomheder
Spørger ønsker svar på, om det er muligt for en enkeltmandsvirksomhed at yde et lån i form af kapital til produktudvikling til en anden enkeltmandsvirksomhed. Begge virksomheder er i virksomhedsskatteordningen. Virksomhederne er umiddelbart ikke relaterede, bortset fra at de to ejere er gift med hinanden.

I bekræftende fald vil spørger samtidig gerne vide, hvordan lånet skal konteres, herunder om der skal laves et formelt lånedokument, som fastlægger lånets vilkår (løbetid, renter m.v.) og hvorvidt der skal beregnes/betales renter.

I afkræftende fald ønsker Spørger også at få svar på, om der er andre muligheder end at trække pengene ud af den ene virksomhed – til personlig beskatning – og indskyde dem i den anden virksomhed.

FSR – danske revisorers ekspertpanel forklarer:

Hvis virksomheden, der skal foretage udlånet, har til formål at udlåne penge, kan udlånet godt foretages. Hvis ikke, vil dispositionen ikke kunne foretages inden for virksomhedens virke, og såfremt dette gennemføres, vil det være en hævning der udløser en privat beskatning.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


Uddragene redigeres ikke efter den første offentliggørelse, og der kan derfor forekomme historiske uddrag, hvorfor svarene kan være forældede i forhold til gældende ret.

FSR - danske revisorer opfordrer altid til at tage koontakt til en godkendt revisor, hvis man har konkrete spørgsmål i forbindelse med skat, regnskaber, moms eller øvrige forretningsmæssige aspekter. Find revisor her.

Kontakt

  • Kasper Bring Truelsen

    Skattekonsulent

    4193 3162
  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikationsassistent

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer