Spørg Eksperten – spørgsmål til omdannelse og lukning af virksomhed

SMV-nyhedEmner: Omdannelse til ApS og lukning af holdingselskab

SMVSkat

Spørg Eksperten er en offentlig service, hvor FSR – danske revisorers ekspertpanel svarer på spørgsmål inden for regnskab og bogføring, virksomhedsformer samt skat og moms. Det er gratis at stille spørgsmål og gøres på Startvæksts hjemmeside.


Hent spørgsmål og svar som pdf-fil.


Omdannelse til ApS
Spørger ejer to udlejningslejligheder (erhvervsejendomme), som ønskes omdannet til ApS. Spørger vil i den forbindelse vide, hvordan dette gøres lettest.

Derudover er Spørger medejer af et IS med én udlejningsejendom, som spørger ejer 50 procent af. Her er Spørger interesseret i at vide, om det er muligt at omdanne Spørgers andel til ApS.

FSR – danske revisorers ekspertpanel forklarer:

Det er en lidt større øvelse at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til ApS, idet det kræver en række registreringer og dokumenter. I forbindelse med en sådan omdannelse ophører enkeltmandsvirksomheden med at eksisterer, og der dannes i stedet for et helt nyt anpartsselskab. Det er derfor vigtigt, at der inden omdannelsen indhentes samtykke fra kontraktparter, herunder lejere, til at det nye selskab kan indtræde i den ophørende virksomheds kontrakter.

Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, hvorvidt virksomhedsomdannelse sker som skattepligtig eller skattefri. Såfremt skattefri virksomhedsomdannelse ønskes, er det vigtigt at iagttage reglerne for dette, da omdannelse alternativt vil blive skattepligtig.

Det er ikke muligt kun at omdanne dele af en virksomhed. Hele I/S kan dog omdannes til ApS, hvilket er stort set samme øvelse som fra en enkeltmandsvirksomhed.

Det anbefales dog at søge specialiseret rådgivning fra revisor, om hvad der bedst kan betale sig i det enkelte tilfælde.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


Lukning af holdingselskab
Spørger påtænker at lukke sit holdingselskab og vil i den forbindelse gerne vide om ejerandele i datterselskab skal afstås og eventuelt beskattes. Derudover vil Spørger gerne vide, om underskud fra tidligere år i datterselskab fortsat kan anvendes i datterselskab og om et eventuelt tab (afståelsessum 0 kroner (negativ egenkapital) og anskaffelsessum 80.000 kroner) fratrækkes i personlig selvangivelse.

Til dette svarer FSR – danske revisorers ekspertpanel:

Ejerandelen i datterselskabet skal gøres op. Hvis den sælges til en 3. mand skal salgssummen indgå i holdingselskabet. Hvis ejerandelen ikke sælges, skal værdien af ejerandelen stadig gøres op, og anparterne overgår i så fald til Spørger i forbindelse med lukningen.

Uudnyttede underskud fra datterselskabet vil stadig kunne udnyttes i datterselskabet.

Et eventuelt tab kan fratrækkes på selvangivelsen som negativ aktieindkomst. Her vil man få godskrevet 22 procent af den betalte skat for 2018.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


 

Uddragene redigeres ikke efter den første offentliggørelse, og der kan derfor forekomme historiske uddrag, hvorfor svarene kan være forældede i forhold til gældende ret.

FSR - danske revisorer opfordrer altid til at tage koontakt til en godkendt revisor, hvis man har konkrete spørgsmål i forbindelse med skat, regnskaber, moms eller øvrige forretningsmæssige aspekter. Find revisor her.

Kontakt

  • Kasper Bring Truelsen

    Skattekonsulent

    4193 3162
  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikationsassistent

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer