Spørg Eksperten uddrag – spørgsmål til løn og beskatning af frivilligt arbejde

SMV-nyhedEmner: Løn til ejer og beskatning af frivilligt arbejde

SMVSkat

Spørg Eksperten er en offentlig service, hvor FSR – danske revisorers ekspertpanel svarer på spørgsmål inden for regnskab og bogføring, virksomhedsformer samt skat og moms. Det er gratis at stille spørgsmål og gøres på Startvæksts hjemmeside.


Hent spørgsmål og svar som pdf-fil.


Løn til ejer af ApS
Spørger ejer sit eget ApS og skal nu udbetale løn til sig selv.

I den forbindelse vil Spørger gerne vide, om lønudbetalingen skal foregå på samme måde, som for en hvilken som helst anden ansat eller om det skal ske på en særlig måde, når nu det er ejeren af selskabet, der er tale om.

Til dette svarer FSR – danske revisorers ekspertpanel:

Det skal foregå på samme måde, som hvis det var en hvilken som helst anden ansat i virksomheden, og tilføjer, at der desuden også skal udarbejdes en ansættelseskontrakt.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


Beskatning af frivilligt ulønnet arbejde
Spørger vil gerne vide, om lønmodtagere beskattes af frivilligt ulønnet arbejde ved privat virksomhed eller ApS.

I forlængelse heraf forklarer Spørger, at der er tale om faste vagtplaner og arbejdsbeskrivelser. De frivillige modtager gratis mad og drikkevarer, og der afholdes hjælperfester. Spørger er i den forbindelse interesseret i at vide, hvilke konsekvenser det har for virksomheden.

FSR – danske revisorers ekspertpanel forklarer:

Frivilligt og ulønnet arbejde beskattes som udgangspunkt ikke. Uanset om der er tale om en forening eller privat virksomhed.

Dette fremgår ikke direkte af nogen lovgivning, men kan indirekte udledes af statsskattelovens § 4, som anfører, hvad der er skattepligtigt.

Personalegoder så som fri kost er derimod som udgangspunkt skattepligtigt – og skal derfor indregnet i medarbejderens skattepligtige indkomst. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om et midlertidigt arbejdssted eller i forbindelse med rejse.

Dette fremgår af ligningslovens § 16, stk. 1, som anfører, at sparet privatforbrug skal beskattes. Se en oversigt i SKATs juridiske vejledning.

I virksomheden (der skelnes ikke mellem virksomhedsform) er omkostninger afholdt til forplejning af personale og personalefester fuldt fradragsberettiget.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


Uddragene redigeres ikke efter den første offentliggørelse, og der kan derfor forekomme historiske uddrag, hvorfor svarene kan være forældede i forhold til gældende ret.

FSR – danske revisorer opfordrer altid til at tage kontakt til en godkendt revisor, hvis man har konkrete spørgsmål i forbindelse med skat, regnskaber, moms eller øvrige forretningsmæssige aspekter. Find revisor her.

Kontakt

  • Kasper Bring Truelsen

    Skattekonsulent

    4193 3162
  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikationsassistent

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer