Spørg Eksperten uddrag – spørgsmål til sambeskatning og kapitalindskud

SMV-nyhedEmner: Sambeskatning og kapitalindskud med andre værdier end kontanter

SMVSkatFinansiering

Spørg Eksperten er en offentlig service, hvor FSR – danske revisorers ekspertpanel svarer på spørgsmål inden for regnskab og bogføring, virksomhedsformer samt skat og moms. Det er gratis at stille spørgsmål og gøres på Startvæksts hjemmeside.


Hent spørgsmål og svar som pdf-fil.


Sambeskatning
Spørger har stiftet et driftsselskab med en partner. Begge ejer 50 procent af driftsselskabet gennem to holdingselskaber.

Det ene holdingselskab har dog 51 procent af stemmerettighederne, og det andet har 49 procent af stemmerettighederne.

Spørger vil i den forbindelse gerne vide, om holdingselskabet med 51 procent af stemmerettighederne dermed anses for at have bestemmende indflydelse, og om der i så fald skal ske sambeskatning.

FSR – danske revisorers ekspertpanel svarer:

Holdingselskabet med størst andel af stemmerettighederne bliver moderselskab, og der skal ske en sambeskatning med dette selskab.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


Kapitalindskud med andre værdier end kontanter
Spørger har startet en håndværkervirksomhed og har i den forbindelse en del værktøj, som er købt privat, men som Spørger ønsker at indskyde i virksomheden. Spørger vil derfor gerne vide, hvad det kræver, herunder om der kræves en erklæring fra en revisor.

Derudover er Spørger også interesseret i at få oplyst, om det er at betragte som et varelager eller indretning af varevogn.

Til dette forklarer FSR – danske revisorers ekspertpanel:

Det antages, at værktøjet indskydes i virksomheden som et kapitalindskud (apportindskud).

Der er som udgangspunkt krav om en erklæring fra revisor, når der indskydes andre værdier end kontanter. Dette krav kan dog fraviges, hvis bestyrelsen (eller direktionen, hvis der ikke er nogen bestyrelse) tager ansvaret for værdien af de indskudte værdier og udarbejder erklæring herom.

Det anbefales at søge specialiseret rådgivning hos en revisor, hvis der er behov for assistance med processen og anmeldelserne hos Erhvervsstyrelsen.

Har du yderligere spørgsmål, kan du stille ekspertpanelet spørgsmål på Startvæksts hjemmeside.


Uddragene redigeres ikke efter den første offentliggørelse, og der kan derfor forekomme historiske uddrag, hvorfor svarene kan være forældede i forhold til gældende ret.

FSR – danske revisorer opfordrer altid til at tage kontakt til en godkendt revisor, hvis man har konkrete spørgsmål i forbindelse med skat, regnskaber, moms eller øvrige forretningsmæssige aspekter. Find revisor her.

Kontakt

  • Kasper Bring Truelsen

    Skattekonsulent

    4193 3162
  • Amalie Matilde Redke Sørensen

    Kommunikationsassistent

Find revisor

Sæt skub i din udvikling med en statsautoriseret eller registreret revisor.

Uanset om du skal bruge hjælp til basal økonomistyring, rådgivning indenfor fornyelse eller måske optimeret din virksomhed inden et ejerskifte, er en revisor et godt valg.

 

Find en revisor, der er medlem af FSR - danske revisorer