Usikkerhed om overlevelse årsag til de fleste advarselsflag i regnskaberne

SMV-nyhedUsikkerhed om en virksomheds mulighed for at fortætte driften var hovedårsagen til, at revisor rejste advarselsflag i sidste års regnskaber. I disse måneder afleverer 140.000 selskaber afleverer nye regnskaber, har du tjek på, om der er advarselsflag hos dine vigtigste samarbejdspartnere?

SMVRegnskab

Kan en virksomhed som minimum overleve de næste 12 måneder? Det er et af de forhold, revisorer skal vurdere, når de reviderer et regnskab. Netop det forhold var i 2015 hovedårsagen til, at revisorerne rejste advarselsflag i deres påtegninger på regnskaberne.

”For en virksomhed kan det blive en dyr fornøjelse, hvis en vigtig samarbejdspartner går konkurs og ikke kan betale sine regninger. Derfor kan der være sund fornuft i at følge med i, om der skulle være advarselsflag fra revisor i regnskaberne fra de vigtigste samhandelspartnere. I løbet af april, maj og juni afleverer størstedelen af de danske selskaber nye regnskaber. Dermed er det netop nu, at man skal følge med, hvis man ikke vil overse et advarselsflag,” siger erhvervspolitisk direktør hos FSR – danske revisorer, Tom Vile Jensen.

I 2015 gav hver fjerde revisor en såkaldt afkræftende konklusion. Altså en konklusion, der viser, at et regnskab i sin helhed ikke er retvisende. Otte ud af 10 revisorer pegede usikkerhed omkring fortsat drift som den væsentligste årsag til, at de gav afkræftende konklusioner.
Derudover har ni ud af 10 revisorer givet supplerende oplysninger i regnskaberne. Hovedårsagen til de supplerende oplysninger har været, at revisor fremhæver usikkerhed om fortsat drift. Det viser en undersøgelse FSR – danske revisorer udarbejdede omkring sidste års regnskaber.

Færre advarselsflag
Helt generelt rejste revisorerne i 2015 færre advarselsflag end i 2014. Ifølge FSR – danske revisorer kan der være flere årsager til den udvikling.

”Først og fremmest har vi set en bedring i økonomien. Der er fx færre selskaber med underskud og derfor færre selskaber, som står i en usikker situation. Det er selvfølgelig svært at forudsige, om der igen i år vil være færre advarselsflag,” siger Tom Vile Jensen og tilføjer:

”Ser vi på udviklingen i eksempelvis antallet af selskaber med underskud, har det tal på tværs af de fleste brancher været faldende gennem hele 2015. Umiddelbart tegner det et billede af, at den positive udvikling kan fortsætte igen år. Om den tendens holder i virkeligheden, vil vi se de næste måneder, når de nye regnskaber kommer ind.”
 

Læs hele analysen om sidste års regnskaber:

Om usikkerhed for fortsat drift (going concern)

Ledelsen vurderer, at der er usikkerhed om den fortsatte drift, og udgangspunktet er, at virksomheden kan fortsætte driften:
Hvis ledelsen i årsregnskabet gør tilstrækkeligt rede for usikkerheden og forklarer, hvordan de har sikret, at virksomheden kan fortsætte driften de næste 12 måneder, så skal revisor – hvis revisor er enig i vurderingen - fremhæve det i en supplerende oplysning og henvise til ledelsens oplysninger.
Det vil ikke påvirke revisors konklusion

Hvis usikkerheden ikke fremgår tilstrækkeligt klart af ledelsens oplysningerne i årsregnskabet, så skal revisor tage et forbehold for manglende oplysninger om going concern.
Det betyder, at revisor ændrer sin konklusion og skriver, at bortset fra den manglende oplysning er regnskabet retvisende.

Hvis revisor vurderer, at virksomheden ikke kan fortsætte driften:
Uanset om usikkerheden om going concern fremgår af årsregnskabet eller ej, skal revisor tage forbehold for going concern, hvis revisor vurderer, at det er (næsten) sikkert, at virksomheden ikke kan fortsætte driften i mindst et år frem fra sidste dag i regnskabsåret.
I disse tilfælde ændrer revisor sin konklusion og skriver, at regnskabet i sin helhed ikke giver et retvisende billede af virksomheden.

Om forbehold, supplerende oplysninger og revisors konklusion
I Danmark kan mindre virksomheder helt fravælge revision. I virksomheder, der fravælger revisor, eller virksomheder, der alene vælger at få en revisor til at hjælpe med at opstille regnskabet uden at give en erklæring med sikkerhed omkring oplysningerne i regnskabet, kommer der ikke tilsvarende alarmsignaler frem.

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

 

140.000 gode grunde til at følge med i kunder og konkurrenters regnskaber

Sidste år afleverede cirka 140.000 ud af de over 200.000 danske selskaber deres regnskab i april, maj eller juni.Vil du vide, hvordan dine konkurrenter klarer sig - eller hvordan det går for dine centrale kunder?

Læs mere her

Følg virksomhed på cvr.dk
- Få besked, når der sker ændringer hos dine kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere

Nye regnskaber på vej


Siden 1. maj: 110.908
Siden 1. april: 132.445
Siden 1. marts: +153.300 

140.000 selskaber afleverer regnskab i disse måneder. Følger du med i, hvordan den økonomiske situation ser ud hos dine største kunder og leverandører?
 
140.000 gode grunde
    Læs mere