Nyt værktøj kan hjælpe SMV'erne til mere eksport

SMV-nyhedUdenrigsministeriet tilbyder nu et nyt værktøj ift. eksport hos SMV'erne, så de bedre kan udse et forretningspotentiale på udenlandske markeder.

SMV

For at få et præcist billede af SMV’ernes eksport har Eksportrådet i samarbejde med Danmarks Statistik og eStatistik udviklet en unik SMV-eksportstatistik, der viser hvilke lande og landegrupperinger Danmarks mikrovirksomheder samt små og mellemstore virksomheder afsætter deres varer til.

Statistikken er udvidet, så man kan kan gå detaljeret ned i varegrupper og se, hvilke markeder, der kan være mest interessante.

Den nye SMV-eksportstatistik giver mulighed for at følge de små og mellemstore virksomheders afsætning til BRIK-landene, de nye EU-lande og mange andre landeområder. Virksomhederne kan udvikle deres egne tabeller og få et indblik i, hvor mange virksomheder, der eksporter til hvert af de 75 største eksportmarkeder og samtidig se værdien af eksporten til de enkelte markeder.

Muligheden er verdens første register-baserede SMV-eksportstatistik, og er baseret på en samkørsel mellem Erhvervsregisterets registreringer af alle landets eksportvirksomheder og Danmarks Statistiks Udenrigshandelsstatistik.

Som noget nyt tilbyder Eksportrådet nu også statistik om vareeksporten på baggrund af specialkørsler fra Danmarks statistik. 

Læs mere om værktøjet

Kontakt

  • Tom Vile Jensen

    Direktør - Erhvervspolitisk Center

    3369 1051
    4193 3151