En selskabsstruktur, der tegner godt

SMV-nyhedLandskabsarkitekterne Thing og Brandt har med en skattefri anpartsombytning og ny holdingstruktur sikret både ejernes og virksomhedens fremtid.

SMVFSR - danske revisorer

Tegnestuen hos Landskabsarkitekterne Thing og Brandt udfører design og yder rådgivning om indretning af ude-arealer omkring bygninger eller i byrum. Det involverer planlægning fra helhed og ned til detaljen. Kunderne er typisk erhvervsvirksomheder eller offentlige myndigheder, som ofte vender tilbage med nye bestillinger, selv om opgaverne i hvert enkelt tilfælde sædvanligvis skal vindes i åben licitation. Virksomheden startede med at have et par ansatte, og efter blot tre år tæller virksomheden otte-ni uddannede landskabsarkitekter. ”I begyndelsen byggede vi virksomheden op omkring de kunder, vi havde hver for sig, og etablerede et anpartsselskab, fordi det var en nem måde at komme i gang på”, husker Marie Thing, der er en af ejerne af Thing og Brandt.  

Da Thing og Brandt blev stiftet som et anpartsselskab, fik de to ejere hver en ejerandel på 50 procent af selskabet. Efterhånden som virksomheden er vokset, har det vist sig relevant at tilpasse selskabskonstruktionen for at fremtidssikre virksomheden. ”Den ene grund til omstruktureringen er, at vi gerne vil sikre hinanden, så hver får, hvad der er ret og rimeligt. Den anden grund er, at vi ønsker at opføre os ordentligt over for virksomhedens ansatte, så vi også sikrer arbejdspladserne i fremtiden. Med den nye struktur har vi bedre mulighed for at tage nye ejere ind. Dermed kan vi sikre, at vi kan få nye medarbejdere, og samtidig også at vi kan fastholde dem, vi har i dag”, fortæller Kathrine Brandt. 

Løsningen er en holdingkonstruktion
Løsningen for Thing og Brandt har været at etablere en holdingstruktur, hvor de to ejere hver stifter et holdingselskab. Kapitalen i hvert selskab består af de to ejeres andel af Thing og Brandt.
En af fordelene ved holdingstrukturen er, at selskabet kan udbetale skattefrit udbytte til de to holdingselskaber. Først når ejerne af holdingselskaberne trækker penge ud af holdingselskaberne, skal ejerne betale skat

Den nye struktur giver virksomheden bedre mulighed for at tilpasse kapitalen i driftsselskabet til virksomhedens reelle behov for driftskapital. Det betyder, at ejerne kan hæve et udbytte, der ikke behøver at være optimeret efter, hvor meget udbytte hver part kan hæve uden at betale den høje udbyttesats. I stedet kan udbyttet fastsættes efter behovet for driftskapital i driftsselskabet, hvorved en større del af overskuddet kan udloddes

Når kapitalen ikke bliver uhensigtsmæssig stor i driftsselskabet, er det også lettere at ændre i ejerkredsen, eksempelvis hvis en medarbejder skal indtræde som partner. For Thing og Brandt er det helt afgørende, at strukturerne sikrer dette. ”Vi tænker på, hvordan vi både sikrer de individer, vi hver for sig er, samtidig med at vi sikrer det fælleskab, som virksomheden er,” understreger de to landskabsarkitekter samstemmende.

Læs hele artiklen om holdingsselskaber i det nyeste nummer af Din Revisor Informerer