Revisorernes indsigt kan være afgørende for SMV’ernes vækst

SMV-nyhedNy forskning giver viden om, hvor vækstpotentialet i SMV’er gemmer sig og hvordan virksomhederne bedst identificerer og udnytter det. Denne nye viden kan styrke de revisorer, der vil påtage sig medansvaret for at forløse SMV’ernes vækstpotentiale. Resultaterne præsenteres på åbningskonferencen for Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet, ”Nye veje til vækst”, den 24. november.

SMVFSR - danske revisorer

I ugens kommentar ”Samarbejde er vejen til at indfri SMV’ernes vækstpotentiale” satte direktør for FSR, Charlotte Jepsen fokus på spørgsmålet om, hvordan revisorerne kan være med til at forløse vækstpotentialet i SMV’erne via deres tætte kontakt med virksomhederne.

Revisorerne har en unik position i forhold til at hjælpe SMV’erne. Men erfaring er ikke nok – det er vigtigt, at revisorerne er klædt på med den nyeste viden om, hvor vækstpotentialet ligger gemt og hvordan man bedst kan understøtte ejerlederen i at identificere og udnytte vækstmulighederne.

 Netop de ”Nye veje til vækst i SMV’erne” er temaet, når Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet holder åbningskonference den 24. november.

Den gode nyhed
Den gode nyhed for ejerlederne og SMV’erne er, at man sjældent behøver lede længe efter vækstmulighederne. Forskningen viser, at der ofte er skjulte muligheder for nyudvikling og vækst i virksomhedens forretningsmodel - lige for næsen af dem. Blandt andet ligger der for de fleste et uudnyttet potentiale gemt på hele kundesiden.

Desværre savner mange ejerledere det afgørende overblik over forretningsmodellen, der er nødvendigt for at identificere og realisere mulighederne. Det er netop dette overblik, som forskerne i Center for Små og Mellemstore Virksomheder har som deres mission at hjælpe SMV’erne med at få.

Hvad kræver det?
Forskningsprojektet viser, at ejerlederne selv er den vigtigste nøgle til døren til vækst.

Ejerledere er kreative og dygtige mennesker, som slider 90 timer om ugen for at lykkedes med den ide, de tror på. Deres appetit skærpes af udfordringer og de ser ofte muligheder i stedet for barrierer. Det er deres store styrke, men desværre også deres største udfordring. 

Skal ideerne og væksten have luft under vingerne, kræver det dog fokus på ledelse og organisation, forretningsudvikling og værdiskabelse. Det er denne cocktail, som forskerne giver indblik i og konkrete redskaber til på åbningskonferencen den 24. november på Aarhus Universitet.

Forskningen, som er lavet sammen med SMV’erne og ejerlederne selv og i tæt samarbejde med PwC og Nykredit, danner baggrund for det, som forskerne kalder ”Vækstmodellen” (læs mere i faktaboksen under artiklen).

Læs mere om konferencen og meld dig til på smv.au.dk/åbning

OM VÆKSTMODELPROJEKTET
Forskningsprojektet er forankret i Vidensforum, som er et samarbejde mellem Center for Små og Mellemstore Virksomheder på Aarhus Universitet, Nykredit og PwC. 30 virksomheder gennemgår et 4-årigt udviklings- og læringsforløb, hvor et team af eksperter sammen med virksomheden laver en analyse af leder, forretningsmodel, forretningsmiljø, forretningsplan/-retning og forretningsmodellens finansielle værdiskabelse. 

Over en 4-årig periode følges virksomhederne via kvartalsvise sparringer med fokus på portefølje af værdiskabende initiativer, ledelse og organisation og den finansielle værdiskabelse. Herudover deltager ejerlederne i ni læringsmoduler, hvor temaer omkring udvikling af forretningsmodellen og ledelseskompetencer er i fokus. Her skabes netværksgrupper, som mødes mellem modulerne. Hele forløbet følges forskningsmæssigt for at skabe ”viden, der virker” til gavn for SMV-segmentet.