Når en drøm skal på skinner

SMV-nyhedDe to fætre Esben og Rune etablerede i 2014 møbelfirmaet Eberhart Furniture og lagde selv den nødvendige startkapital på bordet. Siden har fætrene sammen med en investor fået udarbejdet en ejeraftale og tilpasser hele tiden selskabsstrukturen i forhold til virksomhedens udvikling.

SMV

Artikel fra Din Revisor Informerer

Når skolen havde ferielukket, legede fætrene Esben Christoffersen og Rune Vigil sammen i deres bedstefars værksted i den jyske by Tulstrup. Her blev interessen vakt for at arbejde med materialer og håndværk, hvad siden hen skulle føre til deres fælles møbelvirksomhed.
Som voksne fandt de nemlig sammen om en design-ide, et rundt bord. Esbens fædrene gård på Sydfyn dannede rammen om fremstillingen af det allerførste bord, som herefter blev fremvist til en kendt
københavnsk møbelforhandler, der sagde ja til at forhandle fætrenes produkter. Det blev begyndelsen til Eberhart Furniture, der startede som et fritidsprojekt sideløbende med de to stifteres fuldtidsjob på henholdsvis en tegnestue og et bureau.

Lave omkostninger og begrænset risiko med IVS
I januar 2014 stiftede fætrene et iværksætterselskab – et IVS.

”Et IVS er nærmest gratis at oprette, og man får de samme juridiske fordele som ved et ApS, og det var vigtigt for os, at vi kunne få styr på formalia og hæftelse,” forklarer Esben Christoffersen, der husker, at selskabet blev stiftet med en kapital på 10.000 kroner, så de ikke behøvede at låne penge i banken.

Fætrenes design-ideer skabte begejstring hos to private fonde, der støttede ideen med nye midler, hvilket gav helt nye muligheder og har været medvirkende til, at virksomheden står, hvor den står i dag.

Kontor og showroom i samme lokale
Eberhart Furniture holder finansieringsbehovet nede ved at holde udgifterne til leje af kontorlokaler nede. Først lejede de en kontorplads i et kontorfællesskab i København og siden lejede de sig ind i
et lokale i underetagen i en bygning ved Kongens Have i København. Dette lokale anvender de som både kontor og showroom. Den største del af markedsføringsindsatsen er ikke dyr – økonomisk set.

”Markedsføring er dyr i tid, men ikke i penge,” fortæller Rune Vigil og fortsætter:

”Vi anvender mange ressourcer på aktualisering, artikler og PR-arbejde over for pressen, som ønsker løbende nyheder i form af møbler og events. Herved får vi markedsført vores virksomhed og vores borde for små penge.”

Ny ejer og omregistrering til ApS
”Vi har undervejs i forløbet filosoferet os frem til, at vi næppe ville være ret langt, hvis vi ikke havde fået så meget hjælp fra mange forskellige mennesker, hvis viden vi har kunnet trække på”, påpeger Rune Vigil.

I forbindelse med arbejdet med udviklingen af strategi og køreplan har Esben og Rune indledt et samarbejde med en mentor, som de benytter til sparring om kommunikation og branding, og som nu også er medejer af firmaet. De blev enige om, at mentoren købte 25 procent af selskabet, hvilket skete i slutningen af 2015, hvor mentoren indskød et beløb, som er blevet brugt til at udvide kapitalen.
Ved samme lejlighed omregistrerede fætrene deres IVS til et ApS og indgik samtidig en ejeraftale.

”Vores nye investor introducerede ideen om, at vi skulle udarbejde en ejeraftale, som er en faldskærm, hvis vi bliver uvenner eller af andre grunde ikke kan eller vil fortsætte sammen. Hvis virksomheden bliver større, eller hvis en af os ikke vil være med mere, har vi allerede taget højde for, hvad der skal ske, fordi vi har snakket om det i forbindelse med arbejdet med ejeraftalen”, fortæller Esben.

Aftalen var dyr at få udarbejdet, men Esben og Rune mener, at pengene er givet godt ud.

Får hjælp af en bogholder og en revisor
Det samme gælder omkostningerne til regnskab. Fætrene får bogholderiet klaret ude i byen, og de bruger også en revisor.

”Vi har valgt at få vores regnskab revideret, selvom vi ikke finansierer virksomheden med lån, og selvom vi endnu ikke er så store, at vi er nødsaget til at få regnskabet revideret. På den måde sikrer vi, at regnskabet er gennemgået grundigt og er retvisende, hvilket både banker, investorer og andre mulige samarbejdspartnere ofte ønsker eller kræver.”

Holdingselskaber på vej
Fætrene brænder for at vise, at de kan bygge noget op fra grunden, hvilket kræver tålmodighed. Livremmen er spændt ind mange år endnu, mens de bygger virksomheden op, da en stor del af indtjeningen går til at videreudvikle firmaet.
Det næste skridt i arbejdet med at optimere selskabsstrukturen er nu i tankerne, da en holdingselskabsstruktur vil mindske risici for ejerne.

”I bagklogskabens klare lys burde vi have stiftet holdingselskaber med det samme, men nu planlægger vi i stedet at skabe en holdingstruktur ved at lave en skattefri aktieombytning”, siger Rune Vigil,
der gerne ville have sluppet for ekstra omkostninger, tid og administration ved at stifte holdingselskaberne efterfølgende.

Med en holdingkonstruktion opnår ejerne at isolere deres risiko til driftsselskabet samtidig med, at de kan få skattemæssige fordele ved hævning af udbytte eller ved et eventuelt salg af virksomheden.

Kontakt

  • Jakob Holm

    Chefkonsulent

    3369 1069
    4193 3169

Artikel fra
Din Revisor Informerer

Artiklen her på siden er fra magasinet Din Revisor Informerer.
Din Revisor Informerer henvender sig til revisors kunder og handler om aktuelle forhold inden for regnskab, revision, moms, skat og finansiering.