Vækst via nøgletal

FSR - danske revisorer afholdt i forbindelse med iværksætterugen i 2011 en workshop – Vækst via nøgletal - om, hvordan man som virksomhedsejer bruger sine nøgletal til at styre økonomien og skabe vækst.

SMV
I uge 46 blev der over hele landet sat fokus på væksten i Danmark. Det skete under overskriften Power til iværksættere og virksomheder i vækst.

FSR - danske revisorer er med i partnerskabet for uge 46, og var medarrangør af konferencen Veje til vækst, der blev afholdt i Århus d. 17. november 2011.

FSR - danske revisorer afholdt en workshop – Vækst via nøgletal - om hvordan man som virksomhedsejer bruger sine nøgletal til at styre økonomien og skabe vækst.

Vi håber selvfølgelig, at arrangement i Århus og workshoppen skaber grobund for nye samarbejder, ny inspiration, nye markeder og forhåbentlig ny vækst.

Brug nøgletallene til at styre økonomien og skabe vækst

Måske overrasker det nogen, at virksomheder, der vil vokse, starter med at se på økonomien. Det overrasker selvfølgelig ikke en revisor.

Styr på økonomien er et helt nødvendigt fundament for, at virksomhederne i længden kan klare sig i konkurrencen – ikke mindst i økonomisk svære tider, og hvis man vil have lån i banken.

Finansiering og likviditet er brændstoffet eller måske rettere den power, der skal til, for at kunne vækste.

Kristian B. Lassen og Susanne Varrisboel, begge statsautoriserede revisorer hos PwC i Århus, guidede deltagerne i workshoppen igennem væsentlige nøgletal, hvordan gør man og hvad skal man bruge dem til og overfor hvem.

Deres budskab er, at du som virksomhedsejer skal finde ud af, hvor er du (status), hvor vil du hen (vision) og ud fra dette finde vejen derhen (strategi).

Brug plancherne fra workshoppen til inspiration sammen med nedenstående tekst. Plancherne kan downloades her.

Interne nøgletal

Brug interne nøgletal til selv at få et overblik over din virksomhed. Få din revisor til at hjælpe dig med at opstille lige akkurat så mange nøgletal, at du ved nok om din virksomhed. Det skal ikke fylde mere end én side. Og husk, at nøgletal også er, fx hvor mange timer man bruger på at afgive et tilbud, hvor mange tilbud afgiver du før du får en ordre mv. Gør også brug af fx lagkagediagrammer, hvis det giver et bedre overblik.

Eksterne nøgletal

Eksterne nøgletal er de nøgletal du giver til banken, samt det dine kreditorer mv. kan læse sig til i dit årsregnskab.

Husk også, at din bank selv vurderer dig, giver dig en rating, alt efter om de synes, du er en kunde de gerne vil låne flere penge ud til, kræve sikkerhed af, give gode rentevilkår mv.

Spørg din bank hvordan du er ratet, og hvilke parametre de ligger vægt på.

Send en oversigt over økonomien i din virksomhed mindst én gang om året til din bank. Lad dem høre når det går godt, og ikke kun hvis det går skidt.

Brug revisor som sparringspartner

Brug din revisor som sparringspartner, ikke kun til de økonomiske nøgletal men også til fx at få lagt en investeringsplan, få styr på cash flowet, få foretaget en markedsanalyse og meget mere.

Fokus på de mindre virksomheder

FSR - danske revisorer og revisorbranchen har sat fokus på de mindre virksomheder, fordi titusindvis af mindre virksomheder hvert år får besøg af revisor og bruger revisor, som rådgiver.

Ambitioner er jo den vigtigste drivkraft for vækst og udvikling i virksomhederne. Omvendt er det revisorernes opgave at rådgive og give virksomhedsejerne de nødvendige værktøjer til at udleve ambitionerne.